Knowledge and attitude of general dental practitioners toward periodontal disease management
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
303 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-31 19:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.252:616.31 (2)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (506)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (300)
SM ISO690:2012
POROSENCOVA, Tatiana; BURLACU, Valeriu; POROSENCOV, Egor; UNCUŢA, Diana. Knowledge and attitude of general dental practitioners toward periodontal disease management. In: Medicina stomatologică . 2017, nr. 1-2(42-43), pp. 13-15. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328

Knowledge and attitude of general dental practitioners toward periodontal disease management

CZU: 614.252:616.31
Pag. 13-15

Porosencova Tatiana, Burlacu Valeriu, Porosencov Egor, Uncuţa Diana
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 16 august 2017


Rezumat

The aim of the present study was to assess the current status of periodontal diagnosis and treatment performed by general dental practitioners (GDP). Materials and methods. Our survey was conducted from late October 2015 till May 2016. The assessment of periodontal management among GDP was performed by the use of questionnaires, consisting of 33 questions. Results. A total of 328 questionnaires were distributed, 316 were completely filled and assessed for the survey. 50.1Ѓ}2.26 % of participants work in private area, 45.6Ѓ}2.29 % in public area and 4.1Ѓ}0.79% in University. 82.6% of GDP are from urban area and 16.8% from rural area. 52.0Ѓ}30.13 % and 49.5Ѓ}24.05% of practitioners from the urban area perform periodontal examination and root surface debridement respectively. In rural area the percentage of the same procedures are 39.9Ѓ}28,56% and 31.7Ѓ}24.28 respectively. Conclusion. Such studies should be performed at regular time in order to appreciate the changes in the trends of national periodontal management.

Scopul actualului studiu a fost de a evalua statusul curent a diagnosticului şi tratamentului parodontal, manopere realizate de medicii stomatologi generalişti (MSG). Material şi metode. Cercetarea noastră a fost condusă din sfarşitul lunii octombrie 2016 şi finisată in mai 2017. Aprecierea realizării managementului parodontal de către MSG, a fost efectuată prin utilizarea chestionarelor, care conţineau 33 de inrebări. Rezultate. Un total de 328 de chestionare au fost distribuite, iar 316 au fost completate in totalitate şi analizate pentu studiu. 50,1Ѓ}2.26 % dintre participanţi activează in domeniul privat, 45,6Ѓ}2,29 % in instituţie publică, iar 4,1Ѓ}0,79% in cadrul Universităţii. 82,6% din MSG sunt din zona urbană, iar 16,8% din cea rurală. 52,0Ѓ}30,13 % şi 49,5Ѓ}24,05% din practicieni din zona urbană realizează examinarea parodontală şi respectiv debridarea suprafeţei radiculare. In zona rurală procentajul pentru aceleaşi manopere a constituit 39,9Ѓ}28,56% şi 31,7Ѓ}24,28 respectiv. Concluzii. Studii similare sunt necesar de a fi realizate la intervale regulate de timp in scopul aprecierii modificărilor tendinţelor mangamentului parodontal naţional.

Cuvinte-cheie
General dental practitioner, periodontal survey,

questionnaire