Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
163 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-04 11:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
63(478) (97)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (3152)
SM ISO690:2012
GAVRILESCU, Dinu. Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”. In: Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, p. 161. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130

Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”

CZU: 63(478)
Pag. 161-161

Gavrilescu Dinu
 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 15 august 2017


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Maniuc, M.C.</dc:creator>
<dc:creator>Istratenco, A.A.</dc:creator>
<dc:date>2012-08-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>The action of saline solutions on mucociliary clearance
in children with rhinosinusal pathology
Isotonic saline solution and hypertonic saline solution are commonly used in treating acute and chronic rhinosinusitis. The objective of this study was the determination of saccharin test values in children before treatment and after intranasal administration of hypertonic solution Quixx and isotonic solution (NaCl 0,9%) for comparison of the effect on mucociliary clearance in patients with rhinosinusal pathology. The mucociliary clearance was measured in 45 children with rhinosinusal pathology. We established that both solutions improved saccharine clearance time, but hypertonic saline solution improved saccharine clearance time more than isotonic saline solution.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Soluţiile saline izotonice şi hipertonice sunt frecvent utilizate în tratamentul patologiei rinosinusale acute şi cornice. Obiectivul acestui studiu a fost determinarea valorilor testului cu zaharină la copii înainte şi după administrarea intranazală a soluţiei hipertonice Quixx şi a soluţiei izotonice NaCl 0,9% pentru compararea efectului lor asupra clearance-lui mucociliar la pacienţii cu patologie rinosinusală. Clearance-ul mucociliar a fost măsurat la 45 copii cu patologie rinosinusală. Am stabilit, că ambele soluţii îmbunătăţesc clearance-ul mucociliar, soluţia hipertonică majorînd clearance-ul într-o măsură mai mare ca soluţia salină izotonică.</dc:description>
<dc:source>Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu” 13 (4) 224-232</dc:source>
<dc:title>Acţiunea soluţiilor saline asupra clearance-ului mucociliar în patologia rinosinusală la copii</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>