Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
164 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-04 11:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
63(478) (97)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (3152)
SM ISO690:2012
GAVRILESCU, Dinu. Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”. In: Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, p. 161. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130

Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”

CZU: 63(478)
Pag. 161-161

Gavrilescu Dinu
 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 15 august 2017


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-39606</doi_batch_id>
<timestamp>1585419340</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul</full_title>
<issn media_type='print'>18752170</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>10</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Aspecte comparative privind condiţiile de fond la încheierea contractului de vînzare-cumpărare prin prisma legislaţiilor româniei şi Republicii Moldova</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Silvia</given_name>
<surname>Savva</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>150</first_page>
<last_page>158</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>