Population ageing determinants in the Republic of Moldova and selected European countries
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-02 02:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.346.32-053.9(478+4) (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (638)
SM ISO690:2012
HRUŞCIOV, Elena. Population ageing determinants in the Republic of Moldova and selected European countries. In: Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, pp. 148-158. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130

Population ageing determinants in the Republic of Moldova and selected European countries

CZU: 316.346.32-053.9(478+4)
JEL: J11, J13, J19
Pag. 148-158

Hruşciov Elena
 
National Institute for Economic Research
 
Proiect:
Genotipuri performante de porumb alimentar, depistate in conditiile cultivarii in sistemul de agricultura ecologica
 
Disponibil în IBN: 15 august 2017


Rezumat

The article presents the results of the research on the determinant factors of demographic aging in the Republic of Moldova and some European countries (Italy, Germany, Czech Republic, Ukraine and Belarus). The results showed that in Italy, Germany and the Czech Republic the deepening of the aging process is associated with a significant increase of the life expectancy at advanced ages. Despite the fact that the decline in fertility contributes to the changing of the age structure and aging of population, migration flows reduce the negative effects of changes in the age structure and prevent the decline of the population. In Eastern European countries – Ukraine, Belarus and Moldova, the reduced tempo of decreasing mortality and increasing life expectancy at the advanced ages does not contribute to the demographic aging from "top". The decline in fertility, the peculiarities of age structure and emigration are the main factors of demographic aging and population decline.

În articol sunt prezentate rezultatele cercetării factorilor determinanți ai îmbătrânirii demografice a populației din Republica Moldova și unele țări europene (Italia, Germania, Republica Cehă, Ucraina și Belarus). Rezultatele au arătat că, în Italia, Germania și Republica Cehă, aprofundarea procesului de îmbătrânire este asociată cu o creștere semnificativă a speranței de viață a vârstnicilor. În ciuda faptului că declinul fertilității contribuie la schimbarea structurii pe vârste și îmbătrânirii populației, imigrația atenuează efectele negative ale schimbărilor în structura pe vârste și previne reducerea populației. În țările din Europa de Est – Ucraina, Belarus și Moldova, tempoul redus de scădere a mortalității și de creștere a speranței de viață la vârstele înaintate nu contribuie la îmbătrânirea demografică „de sus”. Declinul fertilității, particularitățile structurii pe vârste și emigrarea sunt principalii factori ai îmbătrânirii demografice și reducerii numărului populației.

Cuvinte-cheie
demographic aging, mortality, Fertility, migration, age structure