Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
287 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 15:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
352/353.071.6(478) (1)
Administrația de nivel mijlociu. Administrația regională. provincială. Organe administrative regionale (5)
SM ISO690:2012
MANOLE, Tatiana; STRATAN, Alexandru. Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization. In: Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, pp. 13-22. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130

Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization

CZU: 352/353.071.6(478)
JEL: E62, H61, F24, O23
Pag. 13-22

Manole Tatiana, Stratan Alexandru
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 august 2017


Rezumat

This article presents the results of study regarding the decentralization process, which is currently underway in the Republic of Moldova. The purpose of the study is to highlight the fundamental concept of decentralization, the areas of administrative decentralization, the forms of manifestation of financial decentralization (fiscal decentralization and budget decentralization), to identify the priorities of the decentralization process, and to establish the indicators for measuring the degree of decentralization. In base of the statistical analysis and synthesis method, it was determined the current state of the art in the administrative-territorial entities in the course of the decentralization process in relation to the public finance management reform. It were formulate proposals to accelerate the process of financial decentralization and self-government.

În articol sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la procesul de descentralizare ce are loc actualmente în Republica Moldova. Scopul studiului este de a evidenția conceptul fundamental al descentralizării, domeniile de descentralizare administrativă, formele de manifestare a descentralizării financiare: descentralizare fiscală şi descentralizare bugetară, a identifica priorităţile procesului de descentralizare, precum și a stabili indicatorii de măsurare a gradului de descentralizare. Utilizând metoda statistică de analiză şi sinteză, a fost evidenţiată situaţia actuală din unităţile administrativteritoriale ale Republicii Moldova privind mersul procesului de descentralizare în corelare cu reforma managementului finanţelor publice și formulate propuneri pentru accelerarea procesului de descentralizare şi autonomie financiară.

Cuvinte-cheie
decentralization, financial, Budget,

tax and budget decentralization. Measurement indicators, degree of decentralization, tax capacity, interbudgetary relations, transfers