Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a fertilității
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
170 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-12 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.4(478) (30)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (194)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ, Serafim. Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a fertilității. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 2(45), pp. 71-77. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461

Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a fertilității

CZU: 631.4(478)
Pag. 71-77

Andrieş Serafim
 
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
 
Disponibil în IBN: 11 august 2017


Rezumat

In the article is reflected actual state of organic matter from Moldova`s soils. The losses of organic matter from soil through biological processes and erosion are presented. It was established the balance of organic matter in agriculture and were reasoned the measures for soil fertility increase.

În articol este reflectată starea actuală a materiei organice din solurile Moldovei. Sunt prezentate pierderile de substanțe organice din sol prin procese biologice și prin eroziune. S-a stabilit bilanțul materiei organice în agricultură și s-au argumentat măsuri pentru sporirea fertilității solului.

Cuvinte-cheie
sol, materie organică, măsură, fertilitate,

recoltă