Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
562 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-30 13:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.51:620.8(478) (1)
Preț. Formarea prețului. Costuri (81)
Încercarea materialelor. Materiale comerciale și cunoașterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică (523)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; POSTOLATI, Vitali; TÎRŞU, Mihai; GRODEŢKI, Mihail; STRATAN, Alexandru; GUTIUM, Tatiana. Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 2(45), pp. 36-42. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461

Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii

CZU: 338.51:620.8(478)
Pag. 36-42

Duca Gheorghe1, Postolati Vitali2, Tîrşu Mihai2, Grodeţki Mihail2, Stratan Alexandru3, Gutium Tatiana3
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Proiect:
INTAS Development of combined technologies for the decontamination of organic pollutants from aquatic compartments: use of solar energy and immobilized cells (DECOTECH)
 
Disponibil în IBN: 10 august 2017


Rezumat

In this paper is made the analysis of the impact of energy resources‘ tariffs on the national economy. Dynamics of macroeconomic indices was analyzed in comparable prices, correlated to the base year. Studying the dynamics of energy resources‘tariffs has shown that their index considerably exceeds the index of macroeconomic indicators in real terms. This gap has led to a decrease in the growth rate of both the branches of national economy and the economy as a whole, at the same time generating inflationary processes, which in turn led to a reduction in the welfare of the population. We conclude that the rate of increase of energy resources‘ tariffs should not exceed the growth rate of macroeconomic indices. A new model for analyzing macroeconomic indicators is proposed and approaches are made to regulate the balanced development of the national economy.

În prezenta lucrare este efectuată analiza impactului tarifelor la resurse energetice asupra economiei naționale. Dinamica indicatorilor macroeconomici a fost analizată în prețuri comparabile, racordate la anul de bază. Studierea dinamicii tarifelor la resursele energetice a arătat că indicele lor depășește considerabil indicele indicatorilor macroeconomici în termeni reali. Acest decalaj a dus la diminuarea ratei de creștere atât a ramurilor economiei naționale, cât și a economiei în ansamblu, generând concomitent procese inflaționiste care la rândul lor au dus la reducerea bunăstării populației. Concluzionăm că rata de creștere a tarifelor la resurse energetice nu trebuie să depășească rata de creștere a indicatorilor macroeconomici în termeni reali. Este propus un model nou de analiză a indicatorilor macroeconomici de bază și sunt elaborate abordări privind reglementarea dezvoltării echilibrate a ramurilor economiei naționale.

Cuvinte-cheie
plafonarea ritmului de creștere a tarifelor, Conturi Naționale, deflator, indicele prețurilor de consum, prețuri comparabile