Sinteza și studiul unor N'-(N-dimetilfenil)-N,N-dimetiltiourei și N(4)-N-dimetilfenil-tiosemicarbazide
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
344 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-13 06:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.497.1:541.49 (1)
Chimie organică (236)
SM ISO690:2012
ERHAN, Tatiana; GARBUZ, Olga; GULEA, Aurelian. Sinteza și studiul unor N'-(N-dimetilfenil)-N,N-dimetiltiourei și N(4)-N-dimetilfenil-tiosemicarbazide. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 1(101), pp. 89-95. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Sinteza și studiul unor N'-(N-dimetilfenil)-N,N-dimetiltiourei și N(4)-N-dimetilfenil-tiosemicarbazide

CZU: 547.497.1:541.49
Pag. 89-95

Erhan Tatiana, Garbuz Olga, Gulea Aurelian
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2017


Rezumat

În lucrare este descrisă sinteza și activitatea antiproliferativă a 6 tiourei și a 6 tiosemicarbazide. Puritatea și identitatea compușilor obținuți a fost confirmată cu ajutorul spectroscopiei 1H și 13C RMN, IR, cromatografiei pe strat subțire CSS și al temperaturii de topire. Toate substanțele sintetizate au fost testate in vitro, pentru activitatea antiproliferativă pe liniile celulare umane de cancer, și anume: carcinom cervical (HeLa), carcinom pancreatic (BxPc-3), rhabdomiosarcomă (RD) și celule sănătoase de MDCK. S-a urmărit studiul relației structură-activitate.

The present paper describes the synthesis of 6 new thiosemicarbazides and 6 thioureas. The identity and purity of obtained organic compounds was proved by chromatography TSS, melting points, as well as by 13C and 1H NMR, IR spectra. The synthesized substances were tested, in vitro for the antiproliferative activity on cancer and normal cells of: HeLa (cervical cancer) cells, BxPc-3 (pancreatic cancer) cells, RD (rhabdomyosarcoma) cells and on normal MDCK cells. Structure-activity relationships were carried out.

Cuvinte-cheie
N(4)-dimetilfeniltiosemicarbazide, N'-(n-dimetilfenil)-N, N-dimetiltiourei, activitate antiproliferativă, HeLa, BxPc-3, RD, MDCK