Sinteza orientată a polizaharidelor acide la cianobacteria spirulina platensis CNM CB-02
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
227 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-30 12:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.231:577.114 (1)
Botanică sistematică (295)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (278)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Valentina; PISOVA, Maria; ZOSIM, Liliana. Sinteza orientată a polizaharidelor acide la cianobacteria spirulina platensis CNM CB-02. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 1(101), pp. 46-50. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Sinteza orientată a polizaharidelor acide la cianobacteria spirulina platensis CNM CB-02

CZU: 582.231:577.114
Pag. 46-50

Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Zosim Liliana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2017


Rezumat

Cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis CNM CB-02 în două etape cu adaos de NaCl (0,25 şi 0,50 M) la a 2-a etapă de cultivare, fără a varia regimul de iluminare, sporeşte conţinutul de polizaharide sulfatate în biomasă cu 29 şi, respectiv, 31,3%, comparativ cu proba de referinţă (fără NaCl). În acest caz n-a fost observat un efect evident al acestei sări asupra conţinutului total de polizaharide acide. Majorarea intensităţii de iluminare (până la 5500 lx) şi suplimen-tarea cu NaCl (0,25 M) la a 2-a etapă de cultivare a asigurat un spor cu 23,45% al conţinutului total de polizaharide acide, comparativ cu conţinutul acestora în proba de referinţă (cultivată la 3500 lx). Adăugarea CuSO4·5H2O (1-4 mg/l) nu a exercitat un efect semnificativ asupra conţinutului de polizaharide acide şi sulfatate în biomasa de spirulină, însă a stimulat considerabil producerea de exopolizaharide acide (până la 238,3 g/kg) la 5500 lx.

Two-stage cultivation of cyanobacterium Spirulina platensis CNM CB-02 with NaCl (0,25 and 0,50 M) supplemen-tation on the second stage of cultivation, without varying of the lighting regime ensured an increasing of the content of sulfated polysaccharides in biomass by 29 and 31,3%, respectively, compared to the reference sample (without NaCl). It wasn’t found an evident effect of NaCl on the total content of acidic polysaccharides in this case. Light intensity increasing (up to 5500 lx) with NaCl (0,25 M) supplementation ensured the increasing of the acidic polysaccharides content with 23,45%, compared to the reference sample (cultivated at 3500lx). CuSO4·5H2O (1-4 mg/l) hadn’t a significant effect on the content of acidic and sulfated polysaccharides in spirulina biomass, but considerably stimulated acidic exopoly-saccharides production (up to 238,3 g / kg) at 5500 lx.

Cuvinte-cheie
Spirulina,

cultivare în două etape, endo- şi exopolizaharide acide,

factori de stres