Спектр свободных аминокислот плазмы крови у несовершеннолетних в третьем триместре беременности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
202 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-06 09:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.466:616.15:612.63 (1)
Chimie organică (161)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (530)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (219)
SM ISO690:2012
ЖУБЫРКЭ, Светлана; ГАРАЕВА, Светлана; ЛЕОРДА, Анна; ФУРДУЙ, Влада; ПОСТОЛАТИ, Галина; РЕДКОЗУБОВА, Галина; КОВАРСКАЯ, Нина. Спектр свободных аминокислот плазмы крови у несовершеннолетних в третьем триместре беременности. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 1(101), pp. 29-36. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Спектр свободных аминокислот плазмы крови у несовершеннолетних в третьем триместре беременности

CZU: 547.466:616.15:612.63
Pag. 29-36

Жубыркэ Светлана1, Гараева Светлана2, Леорда Анна2, Фурдуй Влада2, Постолати Галина2, Редкозубова Галина2, Коварская Нина2
 
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2017


Rezumat

În articol sunt analizate particularitățile metabolismului aminoacizilor și al produșilor azotului la gravidele minore, în al treilea trimestru de sarcină. S-a constatat că schimbul de aminoacizi aromatici, în special al triptofanului, cu pro-babilitate mare reflectă evoluția depresiei gravidelor minore, iar statutul lor imun este scăzut și mai puțin stabil, com-parativ cu gravidele adulte, și poate contribui la manifestarea clinică a unui număr mare de manifestări infecțioase. De rând cu aceasta are loc dezechilibrul metabolismului aminoacizilor cu conținut de sulf. Coeficientul AAL esenţiali/ne-esenţiali, indicele C, raportul tirozină/fenilalanină și concentrațiile homocisteinei și ale aminoacizilor dicarboxilici pot fi recomandate ca indicatori pentru screening-ul femeilor gravide cu risc în scopul diagnosticării prenatale și al imple-mentării în practica de consiliere medico-genetică.

The article discusses the features of amino acid metabolism and nitrogen metabolism products among minors in the third trimester of pregnancy. It was found that the exchange of aromatic amino acids, particularly tryptophan, with a high probability of developing depression reflects minor pregnant, and immune status at less and less stable than in adults and pregnant women may contribute to clinical manifestation of a large number of infectious symptoms. Also there is a sharing of sulphur-containing amino acid imbalance. The coefficient is indispensable / replaceable free amino acids, indexes C, tyrosine/phenylalanine, so as homocysteine, and amino acid dicarboxylic concentration be recommended as indicators for screening pregnant women at risk for the purpose of prenatal diagnosis and implementation in practice of genetic counseling.

Cuvinte-cheie
aminoacizi liberi, ser sanguin,

gravide minore, indici clinici, triptofan,

metabolism