Contextul disciplinelor opționale în învățământul secundar general
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
229 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-18 00:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.51 (2)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (633)
SM ISO690:2012
NASTAS, Svetlana; ACHIRI, Ion; BOTGROS, Ion; PISĂU, Aurelia; HÎNCU, Ionela; SÎRBU, Mihaela. Contextul disciplinelor opționale în învățământul secundar general. In: Univers Pedagogic. 2017, nr. 1(53), pp. 27-33. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470

Contextul disciplinelor opționale în învățământul secundar general

CZU: 373.51
Pag. 27-33

Nastas Svetlana, Achiri Ion, Botgros Ion, Pisău Aurelia, Hîncu Ionela, Sîrbu Mihaela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 20 iulie 2017


Rezumat

Materialul respectiv vizează o sinteză a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul proiectului „Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar general”. Demersul investigativ a demarat etapizat: studiul literaturii în problema disciplinei opţionale, elaborarea unui studiu cu privire la situaţia actuală a curricula la disciplinele opţionale, elaborarea cadrului de referinţă al curriculumului la disciplinele opţionale, elaborarea proiectelor de curricula pentru disciplinele opţionale în învăţământul general.

Cuvinte-cheie
disciplină opţională,

disciplina electivă, disciplină facultativă, opţional de aprofundare, opţional de extindere, opţional inovator, opţional de integrare