Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
202 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-18 07:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.4.082.263 (1)
Porc. Porcine (64)
SM ISO690:2012
ROTARU, Ilie; SECRIERU, Serghei; GĂINĂ, Efimia. Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine. In: Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 1, pp. 88-93. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine

CZU: 636.4.082.263
Pag. 88-93

Rotaru Ilie, Secrieru Serghei, Găină Efimia
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2017


Rezumat

The paper presents the results of studies proving the fact that the problem of competitive meat production is determined by the efficient use of the new parental genotypic combinations depending on the genetic and productive potential of animal breeds. Research results have shown that the hybrids obtained from the combination of Landrace x Hampshire x Pietrain and Large White x Landrace x Pietrain breeds have produced carcasses where the fat layer was by 3.9 and 8.6 mm thinner, the length of hams was by 5,13 and 4,10 cm longer, and the weight of the longissimus dorsi muscle was by 0,94 and 0,76 kg heavier, compared with the Large White purebreds. The performed investigations contribute to the development of the specificity of hybridization and to the increase of the quality meat production with a direct impact on the health and welfare of consumers.

În lucrare sunt prezentate rezultate, care confirmă că problema producerii cărnii competitive este predeterminată de utilizarea eficientă a noilor combinări genotipice parentale realizate în funcţie de potenţialul genetic şi productiv al raselor de animale. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat, că hibrizii obţinuţi din combinarea raselor Landrace x Hampshire x Pietrain şi Marele Alb x Landrace x Pietrain au produs carcase cu stratul de slănină mai subţire cu 3,9 şi 8,6 mm, lungimea jamboanelor mai mare cu 5,13 şi 4,10 cm, iar greutatea muşchiului lungul dorsal mai mare cu 0,94 şi 0,76 kg, comparativ cu produşii de rasă pură Marele Alb. Investigaţiile efectuate contribuie la dezvoltarea specificului hibridării şi sporirea producţiei de carne de calitate cu impact direct asupra sănătăţii şi bunăstării consumatorului.

Cuvinte-cheie
Suine, hibrizi,

Carcase, Greutate, Compoziţia carcaselor