Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
225 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-04 16:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.346:343.98 (2)
Infracțiuni împotriva statului (558)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (486)
SM ISO690:2012
LARII, Iurie; CANANĂU, Anatol. Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), pp. 27-31. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6(306) / 2017 / ISSN 1810-309X

Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier

CZU: 343.346:343.98
Pag. 27-31

Larii Iurie, Cananău Anatol
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2017


Rezumat

În acest articol sunt evidenţiate şi analizate măsurile de prevenire special-criminologică a infracţiunilor din domeniul transportului rutier, precum şi rolul diferitor categorii de subiecţi implicaţi în respectiva activitate. Se constată că în cazul prevenirii speciale a infracţiunilor investigate urmează de plasat accentul pe asigurarea eficientă a securităţii circulaţiei rutiere care ar proteja persoanele implicate în trafic.

There were highlighted and analyzed the preventive special criminological measures of crimes from the area of road transport in this article, as well as the role of different subjects’ categories involved in that activity. It was determined that in the case of special prevention of the investigated crime category the emphasis is placed on effective insurance of the traffic security that would protect individuals involved in trafficking.

Cuvinte-cheie
prevenire special-criminologică, infracţiuni di ndomeniul transportului rutier, securitate rutieră, participanţi la trafic, factori criminogeni etc.,

prevenire individuală, circulaţie rutieră, accident rutier