Relația dintre guvern și diaspora
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
166 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-30 10:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.58:354(478)=111 (1)
Blocuri internaționale. (85)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (80)
SM ISO690:2012
RUSU, Rodica. Relația dintre guvern și diaspora. In: Administrarea Publică. 2017, nr. 2(94), pp. 108-114. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489

Relația dintre guvern și diaspora

CZU: 327.58:354(478)=111
Pag. 108-114

Rusu Rodica
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 23 iunie 2017


Rezumat

Diaspora’s contributions and potential contributions to the development of their homelands are increasingly recognized by beneficiary communities, homeland governments. Although the diaspora disposes of a large organizational resources the main role is played by the homeland government and its policies towards diaspora. There is a strong connection between the quality of government and migration, and the diaspora, the impact of the last tend to be seen particularly through remittances, the political impact is neglected. By developing strong partnerships with government and private sector in the home country, the diaspora’s efforts can maximize the potential welfare.

Contribuțiile diasporei și contribuțiile potențiale la dezvoltarea țărilor lor de origine sunt recunoscute din ce în ce mai mult de către comunitățile beneficiare, guvernele țărilor de origine. Deși diaspora dispune de mari resurse organizaționale, rolul principal îl joacă guvernul național și politicile acestuia față de diasporă. Există o legătură puternică între calitatea guvernării și migrațiune și diasporă, impactul ultimei fiind văzut, mai ales, prin remitențe, impactul politic fiind neglijat. Prin dezvoltarea de parteneriate puternice cu guvernul și sectorul privat din țara de origine, eforturile diasporei pot maximaliza potențialul bunăstării generale.

Cuvinte-cheie
diaspora,

Guvern, migraţie, țară de origine, cooperare, remitenţe,

țară de destinație, guvernanța migrației