De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
631 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-20 16:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
025.45 (1)
Biblioteconomie (386)
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Nelly. De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU? In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2017, nr. 3(103), pp. 21-29. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU?

CZU: 025.45
Pag. 21-29

Ţurcan Nelly12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
15.817.06.13A Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM
 
Disponibil în IBN: 14 iunie 2017


Rezumat

Articolul prezintă o scurtă istorie a utilizării Clasificării Zecimale Universale (CZU) în calitate de limbaj documentar mondial. Sunt prezentate exemple de folosire a CZU pentru bibliografii si cataloage naționale, în indexarea articolelor stiințifice, în elaborarea bazelor de date stiințifice, a sistemelor de servicii Internet etc. De asemenea, se face o trecere în revistă a utilizării CZU în Republica Moldova. Sunt specificate motivele pentru care revistele stiințifice din Republica Moldova trebuie să aplice indicele CZU. Această practică va asigura un acces eficient la conținut, căutare relevantă a articolelor stiințifice în Instrumentul Bibliometric Național, precum si va spori vizibilitatea internațională a publicațiilor stiințifice din Republica Moldova.

The article gives a short overview of the history of the use of Universal Decimal Classification (UDC) as worldwide documentary language. There are presented examples of applying UDC for national bibliographies and catalogs, indexing of scientific articles, development of scientific databases, Internet service systems etc. Also, there is an overview of the use of the UDC in the Republic of Moldova. The article reveals the reasons the scientific journals of the Republic of Moldova have to apply the UDC index. This practice will ensure efficient access to content, relevant search of the scientific articles in National Bibliometric Tool, will increase international visibility of the scientific publication from the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
Clasificare Zecimală Universală, indexare, reviste științifice, baze de date științifice, Instrumentul Bibliometric Național,

articole științifice, Republica Moldova