Influenţa stimulării electrice a sistemului orexinergic activator al hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la şobolanii albi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-20 15:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
612.822.8+612.822.3 (1)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (326)
SM ISO690:2012
LISTOPADOVA, Liudmila; BACIU, Anatolie; ŞEPTIŢCHI, Vladimir. Influenţa stimulării electrice a sistemului orexinergic activator al hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la şobolanii albi. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 32-38. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X

Influenţa stimulării electrice a sistemului orexinergic activator al hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la şobolanii albi

CZU: 612.822.8+612.822.3
Pag. 32-38

Listopadova Liudmila1, Baciu Anatolie12, Şeptiţchi Vladimir21
 
1 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” ,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2017


Rezumat

Experimental, prin metoda de electrostimulare a unei structuri profunde a creierului a fost modulată activitatea impulsivă a neuronilor orexinergici ai ariei laterale a hipotalamusului, prin ce s-a reuşit de a modifica comportamentul alimentar şi fondalul emoţional al animalelor de laborator şi de a demonstra rolul reglator al sistemului orexinergic activator în comportamentul alimentar.

By experimental approach, with the help of deep brain stimulation of impulse activity of orexinergic neurons of lateral hypothalamic area, we successfully modified feeding behavior and emotional background in laboratory animals and thereby proving the important role of the orexin activating system in feeding behavior regulation. 14 references, 2 tables, 3 figures.

Экспериментальным путем, применяя технику электростимуляции глубокого мозга, модулировали импульсную активность орексинергических нейронов латерального гипоталамического поля, чем удалось успешно модифицировать пищевое поведение и эмоциональный фон лабораторных животных и продемонстрировать, тем самым, важную роль орексиновой активирующей системы в регуляции пищевого поведения. Библ. - 14, табл. - 2, рис. - 3.

Cuvinte-cheie
sistem orexinergic activator, arie laterală a hipotalamusului, recompensare,

comportament alimentar, motivare