Factorii de influență ai fenomenului suicidar la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
309 22
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-10 16:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.62/.64-053.6 (1)
Psihologie socială (453)
SM ISO690:2012
CUŞNIR, Liliana. Factorii de influență ai fenomenului suicidar la copii . In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), pp. 205-212. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294

Factorii de influență ai fenomenului suicidar la copii

Factors of Influence on the Suicidal Phenomenon of Children


CZU: 316.62/.64-053.6
Pag. 205-212

Cuşnir Liliana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2017


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele studiului calitativ ”Fenomenul suicidului în rândul copiilor din Republica Moldova”(2016). Climatul familial reprezintă un factor esențial de influență a intențiilor de suicid la copii. Absența părinților în momentele-cheie din perioada de dezvoltare a copiilor din cauza migrației în masă și diminuarea controlului le influențează evoluția sociopsihologică, comportamentul, valorile și concepțiile despre viață. Copiii din familii social vulnerabile, afectate de diferite vicii (abuz de alcool, consum de droguri, violență în familie) reprezintă un grup cu risc sporit la suicid. Accesul liber la informația nefiltrată, în special internetul, contribuie la formarea percepțiilor eronate de valorificare a vieții și a comportamentului riscant la copii. Pentru a reduce comportamentul suicidar și pentru a avea rezultate durabile în timp, este nevoie de o strategie complexă ce vizează intervenții psihologice, medicale, familiale, comunitare, școlare etc.

This article presents the results of the qualitative study “The phenomenon of suicide among children in Moldova” (2016). Family environment is a key factor of influence intentions of suicide of the children. Absence of parents at key moments of development of children, due to mass migration, and loss of control, influence socio-psychological development, behavior, values and conceptions about life of children. Children from socially vulnerable families affected by various addictions (alcohol, drug abuse, domestic violence) refers to a group with high-risk suicide. Free access to unfiltered information, particularly the internet, contribute to formation of misperceptions and of risky behavior. To reduce suicidal behavior and have long-lasting results is needed a complex strategy target on psychological, medical, family, community, school intervention, etc.

Cuvinte-cheie
comportament suicidal, copil, factori, risc, protecţie, adolescent,

suicidal behaviour, child, adolescent, factors, Risk, prevention