Factorii determinanți ai satisfacției de viață a tinerilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
344 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-19 17:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.346.32-053.6 (19)
Structură socială. Societatea ca sistem social (558)
SM ISO690:2012
BOLDIȘOR (CARCEA), Elena; PAHOMII, Irina. Factorii determinanți ai satisfacției de viață a tinerilor. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), pp. 196-204. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294

Factorii determinanți ai satisfacției de viață a tinerilor

Determinant Factors of Overall Life Satisfaction of Youth


CZU: 316.346.32-053.6
Pag. 196-204

Boldișor (Carcea) Elena, Pahomii Irina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2017


Rezumat

Satisfacția de viață este un indicator subiectiv elocvent care permite măsurarea percepției dezvoltării din perspectivă personală. Scopul cercetării este analiza schimbărilor nivelului satisfacției de viață a tinerilor și identificarea factorilor determinanți ai acestora. Studiul se bazează pe datele World Values Survey și cercetarea sociologică „Satisfacția de viață a tinerilor” (2016). Factorii-cheie ce influențează satisfacția de viață a tinerilor au fost identificați în baza analizei regresionale și corelaționale. Satisfacția de viață a tinerilor descrește odată cu creșterea vârstei, iar tinerii din mediul rural sunt mai dezavantajați decât tinerii din mediul urban. Statutul profesional are o legătură invers proporțională cu nivelul de satisfacție de viață. Tinerii neîncadrați în câmpul muncii au un nivel de satisfacție de viață mai scăzut comparativ cu tinerii angajați. Instabilitatea și nesiguranța generală a reorientat tinerii spre aspectele individuale, subiective, factorii subiectivi având un impact mai mare în formarea satisfacției de viață decât cei sociodemografici. Factorii determinanți ai satisfacției de viață a tinerilor demonstrează că politicile actuale trebuie să fie concentrate pe îmbunătățirea mediului social și economic.

Overall life satisfaction is an eloquent subjective indicator, which allow measurement of development from personal perspective. The purpose of research is to analyze changes of youth overall life satisfaction level and identification of determinant factors of that. The study is based on data from World Values Survey and sociological research “Youth life satisfaction” (2016). Key factors influencing youth life satisfaction were identified based on regression and correlation analysis. Overall life satisfaction decreases with increasing age and young people in rural areas are more disadvantaged than urban one. Professional status is linked inversely proportional to the level of life satisfaction. Unemployed young people have lower life satisfaction compared to employed young. Instability and general insecurity refocused young to individual, subjective issues - subjective factors having a greater impact in the formation of life satisfaction than those sociodemographic. Determinant factors of life satisfaction of youth demonstrates that current policies should be focused on improving of social and economic environment.

Cuvinte-cheie
satisfacția de viață, aspecte subiective, analiză regresională, corelațională, Tineri, factori,

overall life satisfaction, young, factors, subjective aspects, regression, correlation analyze