Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
254 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 15:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
57(478)(092) (48)
Științe biologice în general (1013)
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 172-175. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461

Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani

CZU: 57(478)(092)
Pag. 172-175

Furdui Teodor1, Duca Gheorghe2, Gulea Aurelian3, Toderaş Ion3, Ciochină Valentina4, Cepoi Liliana5, Chirilov Alexandru6, Codreanu Svetlana5, Miscu Vera5
 
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы ,
5 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
6 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2017


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Nicolaescu, G.I.</dc:creator>
<dc:date>2016-11-22</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Cercetările de teren, publicarea culegerilor de folclor şi a studiilor etnomuzicologice, efectuate în spaţiul cultural românesc, au consemnat bogăţia spirituală a poporului nostru, universul creaţiei populare, al muzicii de tradiţie orală. În scopul schiţării unui tablou general privind aspectele conceptuale ale practicilor de cântare concomitentă a mai multor voci sau instrumente prin folosirea acordurilor (precum e cazul armoniei) şi suprapunerea unor linii melodice în manieră eterofonică sau isonică (precum e cazul polifoniei), se propune spre dezbatere o abordare sintetică a prezenţei acestor elemente de morfologie sonoră în repertoriile de muzică vocală şi instrumentală. Până în prezent, subiectul nu s-a aflat în vizorul cercetărilor muzicologice din Republica Moldova, fapt ce poate fi constatat prin lipsa lui în studiile folcloristice. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The field researches, publishing the collections of folklore and ethno-musicological studies performed in the Romanian cultural space, recorded to the spiritual wealth of our people, world folk, music of the oral tradition. In order to sketching an overview concerning the conceptual aspects of the practices of concomitant scales of several voices or instruments through the use of agreements (such asis the caseof harmony) and overlapping the melody lines in the heterophony or ison manner (such asis the caseof polyphony), it is proposed for debate a synthetic approach of the presence of these elements of sonorous morphology in the vocal and instrumental music repertoires. The subject has not been in sight of musicological research in Moldova until now, the fact which can be found by his absence in the folklore studies. </dc:description>
<dc:source>Arta   (2(AAV)) 109-112</dc:source>
<dc:subject>muzica tradiţională</dc:subject>
<dc:subject>armonie</dc:subject>
<dc:subject>polifonie</dc:subject>
<dc:subject>ison gutural</dc:subject>
<dc:subject>pedală ritmată</dc:subject>
<dc:subject>eterofonie</dc:subject>
<dc:title>Elemente de armonie şi polifonie în muzica tradiţională</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>