Репрессии против анархистов в СССР в 1922–1927 гг. и международные компании протестов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
164 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-24 14:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(47+57)"1922-1927" (1)
Istoria Europei (182)
Istoria Asiei (5395)
SM ISO690:2012
САВЧЕНКО, Виктор. Репрессии против анархистов в СССР в 1922–1927 гг. и международные компании протестов. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 110-115. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461

Репрессии против анархистов в СССР в 1922–1927 гг. и международные компании протестов

CZU: 94(47+57)"1922-1927"
Pag. 110-115

Савченко Виктор
 
Одесский государственный университет внутренних дел
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2017


Rezumat

In the 1920s the power of the Soviet Union has set itself the task of complete destruction of any opposition, the anarchists were considered by the authorities as potentially dangerous “elements” that could lead the country’s labor movement. The authorities was worried about the growing influence of anarchists on young people (including students).During this period of time anarchists were accused of terrorism, banditry and support of a counter-revolution. The world followers of left-wing radicalism and the large trade union syndicates (such like “Faud”, “Fora” and “IWW”) defended actively anarchists repressed in the USSR, in the 1922 -1926swere founded international committees to help anarchists in the USSR, besides the anarchist “Black Cross” carried out its activity, as well as mass protests against the persecution of anarchists in the USSR were held in the USA, France and Germany. In Western Europe and in the USA were printed publications describing the terror carried out by Soviet authorities against anarchists, the funds were collected by so called “Relief Funds” to support repressed anarchists and the opposition movement. In the 1922–1923s the international pressure on the Kremlin led to a release of a number of anarchist leaders and their deportation to Germany. The anarchist movement began to revive in the USSR, it started getting assistance from other western like-minded persons, however systematic mass arrests of anarchists and their sympathizers were carried out in the Soviet Union since 1924 (over 1 thousand anarchists were arrested during these years). Repressive machine created through provocations, intimidation and state terror managed to completely demolition of the anarchist movement in the USSR which ceased to exist by the end of the 1920s.

În anii 1920, Guvernul URSS a stabilit ca obiectiv distrugerea completă a oricărei opoziții. Anarhiștii erau considerați de către autoritățile guvernamentale ca „elemente” potențial periculoase, care sunt în măsură să conducă mișcarea muncitorească în țară. Autoritățile erau îngrijorate de influența crescândă a anarhiștilor în rândurile tinerilor (studenți). Pe parcursul acestei perioade, anarhiștii au fost acuzați de terorism, banditism, sprijinul contrarevoluției. Societatea mondială stânga radicală, sindicatele majore („Faud”, „Fora”, „IWW”) au apărat în mod activ anarhiștii reprimați din URSS, în anii 1922– 1926 au fost create comitete internaționale de acordare a ajutorului anarhiștilor din URSS, activa “Crucea Neagră Anarhistă”, în SUA, Franța, Germania au avut loc proteste în masă împotriva persecuției anarhiștilor din URSS. În Europa de Vest și SUA se tipăreau publicații în care se povestea despre teroarea împotriva anarhiștilor declanșată de către autoritățile sovietice, „fondurile de ajutor” colectau bani pentru a sprijini anarhiștii reprimați și mișcarea de opoziție. În anii 1922–1923 presiunea internațională asupra Kremlinului s-a soldat cu eliberarea unui număr de lideri anarhiști și deportarea lor în Germania. Mișcarea anarhistă a început să reînvie, să beneficieze de asistență de la adepții occidentali, însă din anul 1924 în URSS s-au început arestările sistematice în masă ale anarhiștilor și simpatizanților acestora (în acești ani au fost arestați mai mult de o mie de anarhiști). Mașina represivă, care a fost creată cu ajutorul provocării, intimidării, teroarei din partea statului, a reușit să distrugă complet în URSS mișcarea anarhistă, care și-a încetat existarea la sfârșitul anilor 1920.

Cuvinte-cheie
anarhism, URSS,

asistența internațională, subteran, republică sovietică, agenții de securitate, represiune