Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cardiovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
367 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-19 13:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-008.1-036-084 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (564)
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor; FALA, Valeriu; GROSU, Aurel; GAVRILIUC, Mihail; FALA, Paula. Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cardiovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 62-67. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461

Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cardiovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn

CZU: 616.12-008.1-036-084
Pag. 62-67

Lacusta Victor, Fala Valeriu, Grosu Aurel, Gavriliuc Mihail, Fala Paula
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2017


Rezumat

In the article, there is analyzed the role of the transversal ear lobe crease in the screening of cardiovascular disease (signs suggesting the presence of myocardial ischemia) in patients with primary sleep bruxism. There were studied 100 patients with primary sleep bruxism and 30 healthy individuals. We had visually analyzed the transversal ear lobe crease, in correlation with the psychoemotional state and the signs that suggest the presence of myocardial ischemia, that where identified by using the ECG dispersion mapping method (CardioVisor-06s). Our results have proven the importance of the transversal ear lobe crease in the screening of subjects with signs that suggest the presence of myocardial ischemia: sensitivity – 71,2%, specificity – 69,4%, positive predictive value – 61,5%, negative predictive value – 66,8%. There were analyzed the current hyphotheses regarding the connections between the transversal ear lobe crease and the pathological processes in the myocardium.

În articol se analizează rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cardiovasculare (semne sugestive pentru ischemia miocardului) la pacienţii cu bruxism nocturn primar. În studiu au fost înrolaţi 100 de pacienţi cu bruxism nocturn primar și 30 de persoane sănătoase. S-a realizat analiza vizuală a plicii transversale a lobulului auricular, În corelare cu starea psihoemoţională și semnele sugestive pentru ischemia miocardului, determinate prin metoda ECG dispersion mapping (CardioVisor-06s). Rezultatele studiului au demonstrat importanţa plicii transversale a lobulului auricular În screening-ul persoanelor cu semne sugestive pentru ischemia miocardului: sensibilitatea – 71,2%, specificitatea – 69,4%, valoarea predictivă pozitivă – 61,5%, valoarea predictivă negativă – 66,8%. Sunt analizate ipotezele actuale care explică conexiunile plicii transversale a lobulului auricular cu procesele patologice În miocard.

Cuvinte-cheie
bruxism nocturn, ischemia miocardului, plica transversală a lobulului auricular,

stres emoţional