Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
520 50
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-09 12:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371:37.01 (1)
Educație (8757)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2371)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Carolina. Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2017, nr. 5(105), pp. 113-121. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii

CZU: 371:37.01
Pag. 113-121

Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 22 mai 2017


Rezumat

În articol este abordată problema ce vizează noile educaţii în contextul educaţiei formale, nonformale şi informale. Accentul se pune pe analiza tendinţelor pe plan internaţional şi naţional în vederea valorificării mai eficiente a noilor educaţii în condiţiile schimbării potenţialului formativ al educaţiei formale spre educaţia nonformală şi informală.

The approach of the article is the problem of new educations in context of formal, non-formal and informal educations. The focus is on the analysis of trends on national and international level, in order to exploit more effectively the new educations in changing conditions of the formative potential of the formal to non-formal and informal educations.

Cuvinte-cheie
educaţie formală, educaţie nonformală, educaţie informală, educaţie economică, educaţie ecologică,

noi educaţii, strategiile educaţiei, educa-ţie pentru pace, educaţie pentru democraţie, educaţie pentru comunicare şi mass-media