Limitele şi caracterul efectiv al dreptului de acces la justiţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
234 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-30 23:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.4/.5 (28)
Constituții. Adunări legislative (154)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (536)
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Olesea. Limitele şi caracterul efectiv al dreptului de acces la justiţie. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), pp. 53-58. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5(305) / 2017 / ISSN 1810-309X

Limitele şi caracterul efectiv al dreptului de acces la justiţie

CZU: 342.4/.5
Pag. 53-58

Ţurcan Olesea
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2017


Rezumat

Free access to justice represents a basic principle governing the organization of a democratic judicial system and, at the same time, a basic civic right consecrated in an important number of international documents, but also in the Moldavian law. This article includes an analysis of the limits and the effective nature of this right. In result, is argued the non-absolute nature of access to justice and are exposed the conditions which ensure the effective nature of this right.

Accesul liber la justiţie constituie un principiu de bază care guvernează organizarea unui sistem judiciar democratic şi, totodată, un drept cetăţenesc fundamental, consacrat într-un număr important de documente internaţionale, dar şi în dreptul naţional. Articolul cuprinde o analiză asupra limitelor și caracterului efectiv al acestui drept. În rezultat este argumentat caracterul non-absolut al accesului la justiție și sunt expuse condițiile care asigură caracterul efectiv al acestui drept.

Cuvinte-cheie
drept fundamental, acces liber la justiţie, instanţă, lege, hotărâre judecătorească