Interesul doctrinar contemporan faţă de principiul legalităţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
181 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.12 (216)
Tipuri și forme ale dreptului (530)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Petru. Interesul doctrinar contemporan faţă de principiul legalităţii. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), pp. 10-14. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5(305) / 2017 / ISSN 1810-309X

Interesul doctrinar contemporan faţă de principiul legalităţii

CZU: 340.12
Pag. 10-14

Railean Petru
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 mai 2017


Rezumat

The article contains an overview of the degree of scientific research in the contemporary doctrine of the concept and principle of legality. The author analyzes the works of Russian researchers, concerned about the issue in question, and the works of national researchers. Consequently, it is noted the insufficient research level of the subject in the national doctrine.

Articolul cuprinde o trecere în revistă a gradului de cercetare științifică în doctrina contemporană a conceptului și principiului legalității. Sunt analizate atât lucrările cercetătorilor ruși, preocupați de problema în cauză, cât și lucrările ceretătorilor autohtoni. În consecință, se constată nivelul insuficient de cercetare a subiectului în doctrina autohtonă.

Cuvinte-cheie
principle, law, principle of legality, rule of law