Caracteristica factorilor convenţionali de risc cardiovascular la populaţia tânără din Republica Moldova: studiu transversal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
340 28
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-04 20:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-008-053.6(478) (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (534)
SM ISO690:2012
IGNAT, Rodica; GAVRILIUC, Svetlana; LUPU, Lilia; CHIOSA, Diana; BUZA, Anastasia; BUTOVSCAIA, Cristina; LEVIŢCHI, Alexei; CUROCICHIN, Ghenadie. Caracteristica factorilor convenţionali de risc cardiovascular la populaţia tânără din Republica Moldova: studiu transversal. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2017, nr. 1(11), pp. 33-43. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1(11) / 2017 / ISSN 2345-1467

Caracteristica factorilor convenţionali de risc cardiovascular la populaţia tânără din Republica Moldova: studiu transversal

CZU: 616.12-008-053.6(478)
Pag. 33-43

Ignat Rodica, Gavriliuc Svetlana, Lupu Lilia, Chiosa Diana, Buza Anastasia, Butovscaia Cristina, Leviţchi Alexei, Curocichin Ghenadie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2017


Rezumat

Introducere. Bolile cardiovasculare reprezintă cauza a mai mult din jumătate din mortalitatea generală în Republica Moldova. Dislipidemia și obezitatea sunt cunoscute ca factori modificabili de risc cardiovascular, iar instalarea lor în copilărie va lăsa amprenta, care se va manifesta odată cu înaintarea în vârstă. Identificarea precoce și delimitarea grupului de risc este importantă pentru intervenţiile preventive individualizate la tineri. Scopul studiului a fost evaluarea spectrului factorilor convenţionali de risc cardiovascular în cohorta tinerilor din Republica Moldova. Material și metode. Studiul de tip transversal, cu utilizarea chestionarului STEPS (OMS), a fost efectuat pe un eșantion de 446 de studenţi ai anului întâi de studii de la facultăţile de Medicină, Farmacie și Stomatologie ale Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (140 de bărbaţi și 306 femei). Toţi participanţii au fost supuși examenului clinic antropometric și evaluării lipidelor serice. Datele statistice au fost analizate în mediul de programare R, folosind aplicaţiile ‚ggplot2’ și ‚epitool’. Rezultate. Au fost identificaţi 355 (79,8%) de subiecţi cu valorile indicelui masei corporale sub 25 kg/m2 și 91 (20,2%) de persoane cu valori peste 25 kg/m2. Conform valorilor prag populaţional- și sex-specifice pentru circumferinţa abdominală, 138 (30,9%) de subiecţi aveau obezitate centrală (20 de bărbaţi și 118 femei). Concentraţiile lipoproteinelor cu densitate înaltă la bărbaţii cu obezitate centrală, obezi/supraponderali, au fost peste valorile prag sex-specifice (1,0 mmol/l), în timp ce la femeile cu obezitate centrală și obeze/supraponderale, acestea erau egale sau mai mici decât valorile normale sex-specifice (1,3 mmol/l). Concluzii. Rezultatele studiului au demonstrat că supraponderalitatea/ obezitatea sunt fenomene frecvent întâlnite în rândul tinerilor din Republica Moldova. La subiecţii non-obezi, concentraţiile lipoproteinelor cu densitate înaltă au fost mai mari decât la participanţii care suferă de obezitate centrală. Circumferinţa abdominală a avut tendinţa de a fi un parametru antropometric discriminator mai robust pentru subiecţii cu niveluri anormale de lipide și ar putea fi aplicat pentru selectarea tinerilor cu risc cardiovascular sporit.

Introduction. Cardiovascular diseases are responsible for more than half of total mortality in the Republic of Moldova. Dyslipidaemia and obesity are recognized as modifiable cardiovascular risk factors, and lipid levels have a tendency to track from childhood to adulthood. Early identification and delimitation of the risk group is important for potential individualized preventive interventions in the young people. Therefore, the aim of the study was to assess the spectrum of the conventional cardiovascular risk factors in the cohort of young Moldovans. Material and methods. A cross-sectional study using the questionnaire WHO STEPS involved 446 first year students from the faculties of Medicine, Pharmacy and Dentistry of the Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy (140 males, 306 females). All the participants underwent anthropometric clinical examination and serum lipids evaluation. The statistical data were analysed in R language environment, using ‘ggplot2’ and ‘epitool’ packages. Results. Three hundred and thirty-five subjects with body mass index values under 25 kg/m2 (79.8%) and 91 persons (20.2%) with higher values were identified. According to population- and sex-specific cut-off for waist circumference, 138 (30.9%) subjects had central obesity (20 men and 118 women). High density lipoprotein cholesterol concentrations in overweight/obese and centrally obese males were higher than sex-specific cut-off (1.0 mmol/l), while in overweight/ obese and centrally obese females these were equal or lower than sex-specific normal values (1.3 mmol/l). Conclusions. Our data showed that overweight/obesity and central obesity are common phenomena in young Moldovans. The high density lipoprotein cholesterol level was higher in non-obese subjects than in centrally obese subjects. Waist circumference tended to be a better anthropometric parameter identifying subjects with abnormal lipid levels and could potentially be used for the selection of young individuals with elevated cardiovascular risk.

Cuvinte-cheie
factori convenţionali de risc cardiovascular, lipide serice, populaţia tânără,

parametri antropometrici, colesterol