Impactul dimensiunilor culturale asupra reacției consumatorilor la publicitatea ofensatoare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
144 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-09 14:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
659.1 (77)
Publicitate. Reclamă (65)
SM ISO690:2012
GAUGAŞ, Tatiana. Impactul dimensiunilor culturale asupra reacției consumatorilor la publicitatea ofensatoare. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2016, nr. 7(97), pp. 143-148. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Impactul dimensiunilor culturale asupra reacției consumatorilor la publicitatea ofensatoare

CZU: 659.1
Pag. 143-148

Gaugaş Tatiana
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 mai 2017


Rezumat

Tot mai multe companii încearcă să fie cât mai unice și diferite de concurenții lor, utilizând tactici de șoc și elemente ofensatoare în reclamă. Pe de altă parte, companiile încearcă să utilizeze în diferite țări mesaje de publicitate standardi-zate. În acest articol este analizată importanţa dimensiunilor culturale în perceperea și acceptarea mesajului de reclamă, punându-se accent pe revista studiilor existente și a teoriilor culturale ale lui Hofstede și Hall.

Modern companies try to differentiate among competitors by using shock tactics and offensive elements in advertising. From other point of view firms are more often using standardized advertisng strategy in different countries. This article describes the importance of cultural dimensions in consumers perceptions and acceptance of the advertising message. It focuses on the review of existing studies and Hofstede’s and Hall’s cultural theories.

Cuvinte-cheie
publicitate ofensatoare, factor cultural, dimensiuni culturale ale lui Hofstede