Predarea istoriei în instituţiile de învăţământ secundar în Basarabia (a doua jumătate a secolului XIX – nceputul secolului XX)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
556 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-07 20:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.894(498.7)”19/20” (1)
Educație (11424)
SM ISO690:2012
GULICA, Ilie. Predarea istoriei în instituţiile de învăţământ secundar în Basarabia (a doua jumătate a secolului XIX – nceputul secolului XX). In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 10(100), pp. 119-127. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Predarea istoriei în instituţiile de învăţământ secundar în Basarabia (a doua jumătate a secolului XIX – nceputul secolului XX)
CZU: 372.894(498.7)”19/20”

Pag. 119-127

Gulica Ilie
 
Ziarul Jurnal de Chişinău
 
Disponibil în IBN: 28 aprilie 2017


Rezumat

Predarea istoriei în instituţiile de învăţământ secundar din Basarabia, în a doua jumătate a secolului XIX–începutul secolului XX, are aceleaşi neajunsuri proprii conţinuturilor instrumentelor didactice din Occident axate pe cultivarea sentimentului patriotic. Deşi un număr important din manualele şi cărţile de istorie din Imperiul Rus erau traduceri ale lucrărilor semnate de istorici germani, profesorul de istorie, punând un accent exagerat pe cultivarea sentimentului de dragoste şi devotament faţă de patrie, cultiva aversiune faţă de străini, în special faţă de polonezi, suedezi şi nemţi. În pofida promovării învăţământului intuitiv, singura „metodă” de predare-învăţare rămânea ca odinioară, cu rare excepţii, însuşirea mecanică a temelor şi învăţarea acestora pe dinafară. Mai mult, responsabilii din învăţământ au con-semnat lipsa la profesorii de istorie a aptitudinilor de predare, fie aceştia chiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil pedagogic. Elevii români din cadrul acestor instituţii de învăţământ au fost supuşi, în special la lecţiile de istorie, unei campanii sistematice de umilire şi discriminare, subliniindu-se absenţa originii latine a acestora atât în clasă, de către profesorii ruşi, cât şi în conţinuturile manualelor de istorie, fie acestea şi germane.

History teaching in secondary schools in Bessarabia, in the second half of XIXth century – beginning of XXth century, has the same lacks as the contents of teaching tools from West focused on cultivating patriotism. Although, a significant number of textbooks and history books of the Russian Empire were translations of works signed by German historians, history teacher laying an exaggerated emphasis on cultivating feelings of love and devotion for homeland, cultivating hatred against foreigners, especially against Poles, Swedes and Germans. Despite the promotion of the intuitive education, the only "method" of teaching and learning remains as before, with rare exceptions, the mechanical learning of lessons and by heart. Moreover, the responsible persons from education consign the lack of teaching skills of history teachers, being even the graduates of pedagogical higher education. Romanian students (pupils) from these educational institutions, especially at the history lessons, were subdued to a systematic campaign of humiliation and discrimination, highlighting the absence of their Latin origin in the classroom by Russian teachers and also in the history textbooks contents, either the German books.

Cuvinte-cheie
rusificare, imperiu, învăţământ secundar, naţiune, patriotism, minoritate naţională, identitate naţională, umilire, discriminare,

profesor de istorie