Componența conflictuală a raporturilor economice dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jumătate a secolului XVIII)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
377 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-01 21:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94:339.5(478+438)”18” (1)
Istoria generală (376)
Comerț exterior. Comerț internațional (241)
SM ISO690:2012
ARAPU, Valentin. Componența conflictuală a raporturilor economice dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jumătate a secolului XVIII). In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 10(100), pp. 83-90. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Componența conflictuală a raporturilor economice dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jumătate a secolului XVIII)

CZU: 94:339.5(478+438)”18”
Pag. 83-90

Arapu Valentin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2017


Rezumat

Problema privind componenta conflictuală a raporturilor economice dintre Ţara Moldovei şi Polonia în a doua jumă-tate a secolului XVIII include litigiile comerciale, conflictele de la frontieră, condiţionate de tendinţele ambelor părţi de a controla punctele nemijlocite de trecere, implicit podurile şi punctele vamale. Promovarea politicilor protecţioniste prin prohibirea unor produse şi mărfuri ducea la tensionarea relaţiilor moldo-polone.

The problem of the conflict structure in economic relations between Moldavia and Poland in the second half of the eighteenth century includes commercial disputes, border conflicts, caused by their tendencies on both parties to control the direct crossing points, bridges and customs. The promoting of protectionist policies by banning products and goods led to worsening Moldovan-Polish relations.

Cuvinte-cheie
Ţara Moldovei, Polonia, litigii comerciale, prohibiţie,

raporturi economice