„Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră in eșichierul politic al statului”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
370 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-22 22:05
SM ISO690:2012
SÂRCU-SCOBIOALĂ, Diana. „Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră in eșichierul politic al statului”. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2017, nr. 1(40), pp. 2-5. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405

„Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră in eșichierul politic al statului”

Pag. 2-5

Sârcu-Scobioală Diana
 
Institutul Naţional al Justiţiei
 
Disponibil în IBN: 23 aprilie 2017


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-51792</doi_batch_id>
<timestamp>1604172161</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul Naţional al Justiţiei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Institutului Naţional al Justiţiei</full_title>
<issn media_type='print'>18572405</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>1(40)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>„Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră in eșichierul politic al statului”</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Diana</given_name>
<surname>Sârcu-Scobioală</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>2</first_page>
<last_page>5</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>