„Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră in eșichierul politic al statului”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
314 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-22 22:05
SM ISO690:2012
SÂRCU-SCOBIOALĂ, Diana. „Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră in eșichierul politic al statului”. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2017, nr. 1(40), pp. 2-5. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405

„Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră in eșichierul politic al statului”

Pag. 2-5

Sârcu-Scobioală Diana
 
Institutul Naţional al Justiţiei
 
Disponibil în IBN: 23 aprilie 2017


BibTeX Export

@article{ibn_7592,
author = {Troian, I.},
title = {Фортепиано в камерно-инструментальной музыке 
композитора Владимира Ротару
},
journal = {Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)},
year = {2009},
volume = {24 (4)},
pages = {163-166},
month = {Jan},
abstract = {(RO) Autorul analizează activitatea cameral-instrumentală a compozitorului Vladimir Rotaru, caracterizează imaginile, temele şi ideile caracteristice creaţiilor sale, specifică mijloacele tipice ale limbajului muzical. În articol se ajunge la con-cluzia că creaţiile compozitorului V.Rotaru sunt inspirate din folclorul naţional, utilizând intonaţii şi ritmuri specifice folclorului, cum ar fi improvizaţiile şi variaţiunile, se vorbeşte despre rolul pianului în diferite ansambluri instrumentale.},
abstract = {(EN) The author analyses the chamber instrumental creative activity of composer V.Rotaru, describes the images, themes and ideas characteristic of his works, reveals the typical means of the musical language. In the article she comes to the conclusion that V.Rotaru’s works are inspired by the national folklore, the composer uses intonations and rhythms specific to folklore such as improvisations and variations, the author pointed out the role of the piano in different instrumental ensembles.},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/7592},
}