Legal aspects of targeted killing using drones
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
761 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-14 17:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.009+339.9+343.985.7 (1)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1418)
Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală (425)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (908)
SM ISO690:2012
KLENKA, Michal. Legal aspects of targeted killing using drones. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2017, nr. 1(12), pp. 128-141. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Legal aspects of targeted killing using drones
CZU: 327.009+339.9+343.985.7
JEL: K33, K38

Pag. 128-141

Klenka Michal
 
University of Economics in Bratislava
 
Disponibil în IBN: 23 aprilie 2017


Rezumat

The article deals with the current legal framework of unmanned aircraft (drones) on the national and international level, development of using armed drones in recent years and legal issues their use in targeted killing arise. It will thus address the accountability and transparency, extraterritorial use of force, international human right law and international humanitarian law.

В статье рассмотрена действующая нормативно-правовая база беспилотных летательных аппаратов (Дронов) на национальном и международном уровне, развитие и использование вооруженных беспилотников в последние годы и правовые вопросы их использования в целенаправленном уничтожении живой силы. Таким образом делается попытка затронуть вопросы подотчетности и прозрачности применения дронов, экстерриториальное применение силы, международное право прав человека и международное гуманитарное право.

Articolul se referă la cadrul juridic actual al aparatelor de zbor fără pilot (drone) la nivel național și internațional, dezvoltarea şi utilizarea dronelor înarmate în ultimii ani, aspectele legale și utilizarea lor în omuciderea premeditată şi intenţionată. Astfel, se încercă de a analiza chestiunea responsabilității și a transparenței utilizării dronelor, utilizarea extrateritorială a forței prin prisma dreptului internațional al drepturilor omului şi dreptului internațional umanitar.

Cuvinte-cheie
unmanned aerial vehicle (UAV), international humanitarian law,

targeted killing, extraterritorial use of force, international human right law, accountability and transparency