Starea industriei turismului în Republica Moldova în condițiile activării mecanismelor moderne ale managementului strategic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
465 20
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-24 16:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.48(478):005.21 (1)
Turism (271)
Agenți manageriali. Mecanisme. Măsuri (58)
SM ISO690:2012
CROTENCO, Irina. Starea industriei turismului în Republica Moldova în condițiile activării mecanismelor moderne ale managementului strategic. In: Economica. 2017, nr. 1(99), pp. 72-81. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136

Starea industriei turismului în Republica Moldova în condițiile activării mecanismelor moderne ale managementului strategic

CZU: 338.48(478):005.21
JEL: L83, N70, O52
Pag. 72-81

Crotenco Irina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2017


Rezumat

În prezentul articol, este cercetată starea actuală a industriei turismului în Republica Moldova. Sunt analizate datele raportării statistice privind turismul intern și extern în Republica Moldova pe anii și pe țările – furnizori și consumatori de turiști. Pe baza metodelor matematice, sunt calculate cantitativ tendințele în dinamică ale turismului intern și extern și este făcută prognoza modificărilor acestora pe termen scurt, este analizată starea competitivității turismului în R. Moldova în clasamentul competitivității de turism și călătorii al Forumului Economic Mondial, sunt descrise mecanismele managementului strategic al industriei turismului din Republica Moldova și formulate concluziile cu privire la dezvoltarea lor.

In the article is investigated the current state of the tourism industry in Moldova. Is analyzed statistical reporting data on inbound and outbound tourism in Moldova by years and by countries – suppliers and consumers of tourists. Based on mathematical methods are quantitatively calculated trends in the dynamics of inbound and outbound tourism and is proposed a forecast of their changes in the short term. Is analyzed the state of the tourism competitiveness in Moldova in the travel and tourism competitiveness ranking by the World Economic Forum. Are described the strategic management mechanisms of the tourism industry of Moldova and formulated conclusions on their development.

Cuvinte-cheie
industria turismului în R. Moldova, managementul strategic, competitivitatea turismului, tendințe în dezvoltarea turismului în R. Moldova