Tratamentul chirurgical în endocardita infecţioasă a părţilor drepte ale cordului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
543 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-18 16:54
SM ISO690:2012
MOSCALU, Vitalie; MANOLACHE, Gheorghe; REPIN, Oleg; URECHE, Andrei; MANIUC, Liviu; CORCEA, Vasile; MALÎGA, Oxana; CIUBOTARU, Anatol. Tratamentul chirurgical în endocardita infecţioasă a părţilor drepte ale cordului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2006, nr. 5(9), pp. 210-216. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(9) / 2006 / ISSN 1857-0011

Tratamentul chirurgical în endocardita infecţioasă a părţilor drepte ale cordului

Pag. 210-216

Moscalu Vitalie, Manolache Gheorghe, Repin Oleg, Ureche Andrei, Maniuc Liviu, Corcea Vasile, Malîga Oxana, Ciubotaru Anatol
 
Centrul de Chirurgie a Inimii
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Studiul este bazat pe analiza datelor ale 28 de pacienţi operaţi cu clinică de endocardită infecţioasă de valvă tricuspidiană. În afecţiunile primare (9 cazuri) cauzele afectării infecţioase au fost narcomania, prezenţa îndelungată a cateterelor venoase, electroadele intracardiace ale sistemelor de ECS, infecţiile ginecologice şi nazocomiale, iar în cele secundare (19 cazuri) asocierea cu MCC, reumatismul, endocardita de proteză valvulară. Necesitatea tratamentului chirurgical a apărut în infecţiile incurabile cu hemodinamică grav compromisă. Au fost efectuate 32 de operaţii: 16 – vegetectomie cu procedee reconstructive valvulare, 14 – substituiri valvulare cu proteze biologice şi 2 mecanice. Letalitatea postoperatorie a alcătuit 3,6 % (1 caz). Diagnosticul precoce, terapia agresivă antimicrobiană şi asanarea chirurgicală a focarelor de infecţie majore au o importanţă decisivă pentru supravieţuirea pacienţilor cu endocardită infecţioasă a părţilor drepte ale cordului.

The study is based on data analysis of 28 operated patients with a clinic of infectious endocarditis of tricuspid valve. In primary affections (9 cases) the causes of infectious affection was drugs addiction, presence for a long period of venous catheters, intracardial electrodes of the ECS system, gynecological and nazocomial infectious, but secondary (19 cases) were associated with MCC, rheumatic fever, endocarditis of valvular prothesis. Surgical treatment necessity appeared in incurable infections with a severe compromised hemodynamics. 32 surgical interventions: -16- vegetectomy with valve reconstruction procedures, 14- valvular substitution with biological prothesis and 2- mechanic were performed. Postoperatory lethality was 3,6% (1 case).In conclusion we affi rm that early diagnosis, antimicrobial aggressive therapy and surgical cleaning of the major infection sources, have a decisive importance for the surviving of patients with infectious endocarditis.