Sonata-dialog pentru fagot și pian de V. Rotaru
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
444 23
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-23 13:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[786.2+788.8].082.2(478) (1)
Muzică (930)
SM ISO690:2012
TARAN, Vladimir. Sonata-dialog pentru fagot și pian de V. Rotaru. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 57-60. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Sonata-dialog pentru fagot și pian de V. Rotaru

CZU: [786.2+788.8].082.2(478)
Pag. 57-60

Taran Vladimir
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

În paginile acestui articol, autorul analizează particularităţile stilistice ale Sonatei-dialog pentru fagot și pian de Vladimir Rotaru, evidenţiind predilecţia compozitorului pentru genul muzicii instrumentale de cameră, preponderent, pentru pian și instrumente aerofone. Sonata-dialog în discuţie se caracterizează printr-un limbaj muzical adânc ancorat în folclor (cu ritmuri specifice dansurilor populare moldovenești), prin utilizarea principiilor improvizatorice în dezvoltarea materialului și prin virtuozitatea originală a partiţiei solistice. În calitate de interpret al sonatei (ca solist), autorul sugerează unele recomandări metodice soliștilor-fagotiști în vederea realizării unei interpretări de performanţă a creaţiei.

In the pages of this article, the author analyzes the stylistic peculiarities of the Sonata-dialogue for bassoon and piano by Vladimir Rotaru, highlighting the composer’s predilection for the genre of instrumental chamber music, mostly for piano and wind instruments. The Sonata-dialogue in question is characterized by a musical language deeply rooted in folklore (with specific rhythms of the Moldovan folk dances), by using the principles of improvisation in developing the material and original virtuosity of the solo part. As a performer (soloist) of the sonata, the author suggests some methodical recommendations to bassoon-soloists in order to achieve a successful interpretation of the creation.

Cuvinte-cheie
sonata, folclor, procedee polifonice,

linie melodică, construcţie intonaţională, formaţiuni tematice