Juvenis concert для фортепиано с оркестром Владимира Чолака: черты жанра и формы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
579 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-22 19:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.6:786.2 (3)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (118)
SM ISO690:2012
КОЧАРОВА, Галина. Juvenis concert для фортепиано с оркестром Владимира Чолака: черты жанра и формы. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 10-15. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Juvenis concert для фортепиано с оркестром Владимира Чолака: черты жанра и формы

CZU: 785.6:786.2
Pag. 10-15

Кочарова Галина
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

Статья затрагивает проблему претворения жанровых черт и формы фортепианного концерта в сочинении Juvenis concert Владимира Чолака. Посвященное сыну композитора, оно прозвучало во второй редакции на Фестивале Zilele muzicii noi (10 июня 2015 года, солистка – Наталия Ботнарюк, Симфонический оркестр Телерадио РМ под управлением Дениса Чаусова, запись размещена в Интернете 31 июля 2015 года).

Acest articol se referă la problema punerii în aplicare a caracteristicilor de gen și forme de concert pentru pian, reflectate în lucrarea Juvenis concert de Vladimir Ciolac. Dedicată fiului compozitorului, ea a sunat în a doua sa redacție la Festivalul Zilele Muzicii Noi (10 iunie 2015, solistă - Natalia Botnariuc, Orchestra simfonică a Teleradio-Moldova sub baghetă lui Denis Ceausov, înregistrarea a fost postată pe Internet la 31 iulie 2015).

The article concerns the problem of implementation of genre features and forms of the piano concerto in the work Juvenis concert by Vladimir Cholak. Devoted to the son of the composer, it sounded in its second edition at the Festival Days of New Music (June 10, 2015, soloist - Natalia Botnariuc, Symphony Orchestra of Teleradio Moldova conducted by Denis Chausov, recording posted on the Internet July 31, 2015).

Cuvinte-cheie
Juvenis concert, концерт для фортепиано с оркестром, моноцикл, остинато, музыкальная фактура,

Владимир Чолак, каденция