Marca. Noţiuni de bază, vectorii mărcii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
567 21
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-01 08:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.772 (94)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1181)
SM ISO690:2012
DINESCU, Ovidiu. Marca. Noţiuni de bază, vectorii mărcii. In: Intellectus. 2016, nr. 4, pp. 27-31. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Marca. Noţiuni de bază, vectorii mărcii
CZU: 347.772

Pag. 27-31

Dinescu Ovidiu
 
IRADI CONSULTING SRL
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2017


Rezumat

Articolul tratează un concept nou pentru inţelegerea noţiunii de marcă. Este vorba de tratarea mărcii ca un vector, avand componentele „teritoriul”, „lista de bunuri și servicii” și „semnul”. Aceste trei componente, prin compunerea vectorială, dau marca, dar și volumul protecţiei mărcii. Densitatea acestui volum este imaginea distinctivităţii mărcii.

The article deals with a new concept for understanding the trademark notion. The matter is about treating the trademark as a vector, with the components „territory”, „list of goods and services” and „sign”. These three components, by vectorial composition, fi gure the trademark, but also the scope of trademark protection. The density of this scope is the image of trademark distinctiveness.

В статье предложена новая концепция к пониманию понятия товарного знака. Речь идет о трактовке товарного знака как вектора, включающего такие компоненты как ≪территория≫, ≪список товаров и услуг≫ и ≪обозначение≫. По векторной композиции эти три компонента составляют товарный знак, а также определяют объем правовой охраны товарного знака.