Отношение родителей к инклюзивному образованию в изменяющихся обществах
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
264 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-02 10:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.018.1 (117)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1492)
SM ISO690:2012
КАЛИННИКОВА МАГНУССОН, Лия. Отношение родителей к инклюзивному образованию в изменяющихся обществах . In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2017, nr. 1(46), pp. 31-40. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(46) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Отношение родителей к инклюзивному образованию в изменяющихся обществах

CZU: 37.018.1
Pag. 31-40

Калинникова Магнуссон Лия
 
Uppsala University
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2017


Rezumat

The research is focused on two main tendencies. The first one- reforms of the system of special education and a process of decreasing of special schools; the implementation of the concept of inclusive education and the problem of accessibility of special educational resources. The second tendency is discussing the situation of the attitudes to inclusive education by parents of children with developmental disability in conditions of extreme poverty. The research methodology is based on case study approach and it is a phenomenological study.

Исследование обсуждает две основные тенденции. Первая – реформирование системы специального образования и процесс сокращения специальных школ; внедрение концепции инклюзивного образования и проблему доступности специальных образовательных услуг. Вторая тенденция – анализирует отношение к инклюзивному образованию со стороны родителей, воспитывающих детей с нарушениями развития в условиях экстремальной бедности. Методология исследования построена на изучении отдельного случая с использованием феноменологического подхода.

Studiul reflectă două tendințe majore. Prima este reforma învățământului special și procesul de reducere a școlilor speciale; introducerea concepției învățământului incluziv și problema accesibilității serviciilor speciale de învățământ. A doua tendință analizează atitudinea față de educația incluzivă a părinților care educă copii cu tulburări de dezvoltare în condiții de sărăcie extremă. Metodologia cercetării este construită pe baza examinării unui caz separat prin prisma abordării fenomenologice.

Cuvinte-cheie
инклюзивное образование, специальное образование, бедность,

советская традиция, экономический трансфер, семьи с детьми с нарушениями развития