Valori bibliofile din Mănăstirea Răciula
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
300 11
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-07 08:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
090.1 (3)
Manuscrise. Opere rare și prețioase (34)
SM ISO690:2012
CERETEU, Igor. Valori bibliofile din Mănăstirea Răciula . In: Magazin bibliologic. 2017, nr. 1-2, pp. 60-76. ISSN 1857-1476.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 1-2 / 2017 / ISSN 1857-1476

Valori bibliofile din Mănăstirea Răciula

CZU: 090.1
Pag. 60-76

Cereteu Igor
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2017


Rezumat

Mănăstirea Răciula a fost construită în secolul al XVIII-lea pe moșia Nișcani. Așezământul monahal datează din 31 mai, 1798. Primele informații despre existența cărților în schitul Răciula datează din 1803 și 1822, când a fost construită biserica de lemn cu hramul Sf. Nicolae. În lista bunurilor din biserica de iarnă, scrisă la 27 septembrie 1822, în noua biserică de lemn a fost adusă evanghelia. Prima inventariere a cărților din mănăstirea Răciula a fost făcută în perioada interbelică de P. Constantinescu-Iași. Conform acestor date, în 1929, în biblioteca mănăstirii existau cel puțin 53 de tipărituri românești, inclusiv 13 cărți vechi și 40 de cărți tipărite în perioada modernă a cărții românești. În prezent, mănăstirea are o bibliotecă bogată, în care am cercetat 67 de cărți religioase, tipărite la: Mănăstirea Neamţ, Chișinău, București, Râmnic, Iași, Brașov, Buda, Buzău, Sibiu, între 1760-1913, iar alte șapte cărți au fost identificate în alte mănăstiri sau biblioteci publice.

Răciula monastery was built in the late eighteenth century on the Nişcani estate. The monastery dates from May 31, 1798. The first information about the existence of books Răciula hermitage dates from 1803 and 1822 when the wooden church was built consecrated to St. Nicholas. According to a list of things from winter church, established on 27 September 1822, the new wooden church was brought prestol the holy gospel taken from the church the old. Inventory books Răciula monastery was made in the interwar period by P. Constantinescu-Iasi. According to these data in 1929 in the monastery library there were at least 53 Romanian printings, including 13 books and 40 books old Romanian modern Romanian. Currently the monastery has a rich library of which we researched 67 religious books, printed Neamt Monastery, Chisinau, Bucharest, Râmnic, Iasi, Brasov, Buda, Buzau, Sibiu between 1760- 1913, and seven other books were idntificate other monasteries or public libraries.

Cuvinte-cheie
mănăstirea Răciula, cărți vechi, moșia Nișcani, Bucureşti, Râmnic, Buda, Buzău, Sibiu,

biserică, Evanghelie, biblioteca, mănăstirea Neamţ, Chisinau, Iași, Brașov