Nevoile de profesionalizare ale cadrelor didactice, corelate cu procesul de formare continua
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
927 37
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-18 21:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.134 (36)
Educație (10494)
SM ISO690:2012
NAGNIBEDA-TVERDOHLEB, Tatiana. Nevoile de profesionalizare ale cadrelor didactice, corelate cu procesul de formare continua. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 3(34), pp. 3-8. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Nevoile de profesionalizare ale cadrelor didactice, corelate cu procesul de formare continua
CZU: 371.134

Pag. 3-8

Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana
 
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2017


Rezumat

Articolul respectiv abordează problema formării continue a cadrelor didactice, care are drept funcție satisfacerea unor nevoi de profesionalizare a cadrelor didactice. Acestea sunt privite ca niște premise menite să ofere obiectivitate formării continue, ca niște entități ce reflectă existența unei probleme ce necesită intervenție. Caracteristic pentru nevoile de formare continuă este determinismul lor multiplu, alcătuit din cauze, factori, condiții, influențe. De asemenea, este analizat conceptul de „utilitate” în raport cu procesul de formare continuă.

This article addresses the question of continuous training of teachers that has the function to meet the needs of professionalization of teachers. They are viewed as premises designed to provide continuing education and training, as some entities reflecting a problem that requires intervention. Characteristic for the continuous training needs is multiple determinism, composed of causes, factors, conditions, influences. It is also analyzed the concept of utility in relation to continuous training

Cuvinte-cheie
formare continuă, profesionalizare, nevoi, proces, utilitate,

premise,

discrepanță