Asigurarea si evaluarea calitatii in educaţia preuniversitara. Realitaţi romanesti si europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
239 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-31 14:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.51:371.26(498+4) (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (643)
SM ISO690:2012
VLĂDESCU, Ionuţ. Asigurarea si evaluarea calitatii in educaţia preuniversitara. Realitaţi romanesti si europene. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2016, nr. 9(99), pp. 141-147. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Asigurarea si evaluarea calitatii in educaţia preuniversitara. Realitaţi romanesti si europene

CZU: 373.51:371.26(498+4)
Pag. 141-147

Vlădescu Ionuţ
 
Universitatea „Alma Mater”, Sibiu
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2017


Rezumat

Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar vizează generarea încrederii clienţilor şi a celorlalţi parteneri în capacitatea şi disponibilitatea sistemului de a le satisface continuu nevoile, cerinţele şi aşteptările. Referenţialul european cel mai important în domeniul asigurării calităţii în educaţie îl reprezintă Cadrul European al Asigurării Calităţii – CQAF (devenit, în 2008, EQARF, în traducere, CERAC – Cadrul European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională). Specialiştii în managementul calităţii au constatat că rezultatele bune ale unor activităţi sunt aleatoare, în lipsa unui sistem de management al calităţii (SMC).

Quality assurance in pre-university education is about to generate the consumer and other partners confidence in capacity and availability of the system, to satisfy their ongoing needs, requirements and expectations. European referential most important in quality assurance in education is the European Quality Assurance Framework – CQAF (now, after 2008, EQARF – European Quality Assurance Reference Framework in EFP).The quality management specialists have found that the results best of the activities are random, in the absence of a quality management system (QMS).

Cuvinte-cheie
educaţie preuniversitară, evaluarea calităţii educaţiei, societate europeană,

Managementul calităţii, asigurarea calităţii