Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
509 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-15 20:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.126:378.147.88 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1741)
SM ISO690:2012
REPIDA, Tatiana; PAIU, Mihai; ŢURCANU, Carolina. Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2016, nr. 9(99), pp. 59-68. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica

CZU: 378.126:378.147.88
Pag. 59-68

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2017


Rezumat

În articol este analizată problema privind formarea continuă a competenţelor profesionale în contextul stagiilor de practică în condiţiile învăţământului pe cicluri în şcoala superioară. Accentul este plasat pe formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale în legătură cu noua concepţie a învăţământului superior expusă în Codul Educaţiei al Republicii Moldova şi în Strategia „Educaţia 2020”. Formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale e corelată cu cerinţele Cadrului Naţional al Calificărilor din învăţământul superior privind pregătirea specialiştilor în învăţământul universitar. Se concluzionează că formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale în corelare cu ciclurile de învăţământ superior în cadrul stagiilor de practică, pe de o parte, şi cu Cadrul Naţional al Calificărilor din învăţământului superior, pe de altă parte, este în beneficiul angajaţilor şi al angajatorului.

The article examines the problem of continuous training of professional skills in the context of apprenticeship under the upper school education cycles. Emphasis is placed on training/professional competence on the new concept of higher education outlined in Education Code of the Republic of Moldova and Strategy "Education 2020". Training/professional competence is correlated with the requirements of the National Qualifications Framework for Higher Education on preparation of specialists in higher education. It is concluded that the formation/development of professional skills in correlation with the cycles of higher education in internships, from one side, and the correlation of NQF Higher Education, elsewhere, is of benefit to employees and the employer..

Cuvinte-cheie
conexiune, continuitate, competențe, competenţe profesionale, stagii de practică,

competenţe profesionale didactice, ciclu de învăţământ superior, Cadrul Naţional al Calificărilor din învăţământul superior

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Repida, T.</dc:creator>
<dc:creator>Paiu, M.</dc:creator>
<dc:creator>Ţurcanu, C.</dc:creator>
<dc:date>2016-12-22</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În articol este analizată problema privind formarea continuă a competenţelor profesionale în contextul stagiilor de practică în condiţiile învăţământului pe cicluri în şcoala superioară. Accentul este plasat pe formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale în legătură cu noua concepţie a învăţământului superior expusă în Codul Educaţiei al Republicii Moldova şi în Strategia „Educaţia 2020”. Formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale e corelată cu cerinţele Cadrului Naţional al Calificărilor din învăţământul superior privind pregătirea specialiştilor în învăţământul universitar. Se concluzionează că formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale în corelare cu ciclurile de învăţământ superior în cadrul stagiilor de practică, pe de o parte, şi cu Cadrul Naţional al Calificărilor din învăţământului superior, pe de altă parte, este în beneficiul angajaţilor şi al angajatorului. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The article examines the problem of continuous training of professional skills in the context of apprenticeship under the upper school education cycles. Emphasis is placed on training/professional competence on the new concept of higher education outlined in Education Code of the Republic of Moldova and Strategy "Education 2020". Training/professional competence is correlated with the requirements of the National Qualifications Framework for Higher Education on preparation of specialists in higher education. It is concluded that the formation/development of professional skills in correlation with the cycles of higher education in internships, from one side, and the correlation of NQF Higher Education, elsewhere, is of benefit to employees and the employer.. </dc:description>
<dc:source>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)  99 (9) 59-68</dc:source>
<dc:subject>conexiune</dc:subject>
<dc:subject>continuitate</dc:subject>
<dc:subject>competențe</dc:subject>
<dc:subject>competenţe profesionale</dc:subject>
<dc:subject>competenţe profesionale didactice</dc:subject>
<dc:subject>stagii de practică</dc:subject>
<dc:subject>ciclu de învăţământ superior</dc:subject>
<dc:subject>Cadrul Naţional al Calificărilor din învăţământul superior</dc:subject>
<dc:title>Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>