Analiza dimensiunilor-cheie în procesul de recrutare politică și impactul acestora asupra componenței de gen a listelor de candidați pentru alegeri
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
550 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-19 16:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
324+305 (1)
Alegeri. Plebicist. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor (108)
Studii de gen (61)
SM ISO690:2012
СТУДЕНЯНСКИ, Елена. Analiza dimensiunilor-cheie în procesul de recrutare politică și impactul acestora asupra componenței de gen a listelor de candidați pentru alegeri. In: Administrarea Publică. 2017, nr. 1(93), pp. 141-148. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489

Analiza dimensiunilor-cheie în procesul de recrutare politică și impactul acestora asupra componenței de gen a listelor de candidați pentru alegeri
CZU: 324+305

Pag. 141-148

Студенянски Елена
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2017


Rezumat

This article analyses the main dimensions of the political recruitment process and how they affect the proportion of women nominated on party lists. There are three key dimensions of the political recruitment process: (a) nominating procedures; (b) inclusiveness of the selectorate; (c) territorial centralisation. The inclusiveness of selectorate is a core element of the representativeness of the gender composition of the candidate lists. In order to increase gender representativeness on the party lists, it is necessary to apply both inclusiveness and exclusiveness of selectorate procedures. Furthermore, other key elements are the composition of the initial pool of the candidates and the recruiters lists.

Articolul prezentat analizează dimensiunile-cheie în procesul de recrutare politică și care este impactul acestora asupra reprezentării de gen pe listele de candidați pentru alegeri. Există trei dimensiuni principale în procesul de recrutare politică: a) tipul procedurii de nominalizare a candidaților; b) incluziunea electoratului; c) nivelul centralizării teritoriale. Analiza efectuată scoate în evidență 2 factori determinanți pentru componența de gen a listelor de candidați: primul factor reprezintă gradul de incluziune al selectoratului, el prezentând grupul de persoane din cadrul partidului care nominalizează candidați. Al doilea factor determinant fiind procedura de nominalizare a candidaților, existând 2 proceduri de bază: a) nominalizarea candidaților de către membrii de partid, organele executive ale partidului sau liderii de partid și b) aplicarea de sine stătător pentru listele de candidați.

Cuvinte-cheie
recrutare politică, componență de gen, liste de candidați, nominalizarea candidaților, selectorat politic,

partide politice