Aspecte ale evaluării competențelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
273 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-19 14:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:004 (44)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1151)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1542)
SM ISO690:2012
BLEANDURĂ, Nicoleta. Aspecte ale evaluării competențelor. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2014, nr. 1(4), pp. 9-15. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Aspecte ale evaluării competențelor

CZU: 378.147:004
Pag. 9-15

Bleandură Nicoleta
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 13 martie 2017


Rezumat

În articol este analizat procesul de evaluare din perspectiva abordării prin competențe în cazurile evaluării formative, certificative și sumative. Este descris procesul de evaluare criterială, ca formă de bază a evaluării competențelor în situații complexe. Sunt cercetate tehnicile și regulile utilizate în procesul de stabilire a criteriilor și a indicatorilor de evaluare. În final, este prezentat un exemplu de evaluare criterială a competenței într-o situație complexă la o disciplină din domeniul informaticii.

The article analyzes the process of evaluation from the perspective of approaching it via competences in the cases of formative, certificate and summative evaluation. It describes the process of criteria evaluation as a basic form of the evaluation of competences in complex situations. The techniques and rules used in determining the criteria and evaluation indicators are described. Finally, an example of the criteria evaluation of the competence in a complex situation for a discipline from the field of Computer Science is presented.

Cuvinte-cheie
competențe, evaluare formativă, indicator de evaluare, informatica