Управление режимом параметрического регулятора мощности типа UIPC (Unified Interphase Power Controller) с использованием электромеханического преобразователя
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
550 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-22 20:26
SM ISO690:2012
КАЛИНИН, Л.П.; ЗАЙЦЕВ, Д.; КАЛОШИН, Данила; ГОЛУБ, Ирина. Управление режимом параметрического регулятора мощности типа UIPC (Unified Interphase Power Controller) с использованием электромеханического преобразователя. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 18-24. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

Управление режимом параметрического регулятора мощности типа UIPC (Unified Interphase Power Controller) с использованием электромеханического преобразователя

Pag. 18-24

Калинин Л.П., Зайцев Д., Калошин Данила, Голуб Ирина
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2017


Rezumat

Regulatorul parametric de putere, care prezintă un dispozitiv pasiv, are proprietăţile unei surse de curent. Utilizarea instalaţiilor tehnice de acest gen în reţelele electrice, concomitent cu optimizarea distribuirii fluxurilor de putere, va contribui la limitarea curenţilor de scurtcircuit, precum, şi limitare extinderii proceselor electromecanice tranzitorii între sistemele energetice. Totodată, sporirea gradului de controlabilitate a regulatoarelor parametrice de putere permite de a atribui acestor echipamente a unor funcţii de dirijare, realizate de instalaţiile şi, astfel, se asigură condiţii mai favorabile de funcţionare a generatoarelor. În lucrare se examinează o variantă a unei astfel de instalaţii, care se reglează cu ajutorul transformatoarelor de reglare a unghiului decalajului de fază realizat în baza principiului maşinii electrice asincrone cu rotorul frânat.

Параметрический регулятор мощности, пассивный по своей природе, обладает свойствами источника тока. Применение технического устройства в электрических сетях, наряду с оптимизацией потокораспределения способствует ограничению токов короткого замыкания, а также сдерживанию распространения электромеханических переходных процессов между энергетическими системами. При этом повышение степени управляемости параметрических регуляторов мощности позволит переложить на них некоторую часть регулирующих функций и обеспечить более благоприятный режим работы системных генераторов. В работе исследован один из вариантов такого устройства, управляемый с помощью поворотных фазорегулирующих трансформаторов на основе асинхронных электрических машин с заторможенным фазным ротором.

Cuvinte-cheie
параметрический регулятор мощности, поворотный фазорегулирующий трансформатор,

энергетические характеристики