Înlăturarea amestecului de coloranţi şi dispersanţi din soluții prin aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
174 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
667.2:541.13:541.183 (1)
Industria coloranților (5)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (691)
SM ISO690:2012
MATVEEVICI, Vera; GONŢA, Maria; MOCANU, Larisa; IAMBARŢEV, Viorica. Înlăturarea amestecului de coloranţi şi dispersanţi din soluții prin aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2016, nr. 6(96), pp. 142-152. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Înlăturarea amestecului de coloranţi şi dispersanţi din soluții prin aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie

CZU: 667.2:541.13:541.183
Pag. 142-152

Matveevici Vera, Gonţa Maria, Mocanu Larisa, Iambarţev Viorica
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2017


Rezumat

Cercetările de laborator au fost realizate pe sisteme model ce conţin coloranţi textili drept componenţi de bază, iar în calitate de compuşi auxiliari – agenţi de dispersie şi etilenglicol. În rezultatul cercetărilor ştiinţifice s-a constatat că efectul înlăturării amestecului de coloranţi şi dispersanţi din sistemele studiate depinde de dimensiunile şi sarcina particulelor de coloranţi, de natura şi concentraţia coloranţilor, dispersanţilor şi a polialcoolilor. De asemenea, epurarea apelor depinde de timpul de electroflotare şi de concentraţia ionilor de aluminiu.

Laboratory researches have been realizing on model systems containing textile dyes as basic components, and as auxiliary compounds were used dispersing agents, and polyalcohol. As a result of scientific researches has found that the effect of removal depends on both, the dyes size and the particle charges, as well as the nature, concentration of dyes, dispersants and polyalcohol. Also, wastewaters depend on the time of electro-floatation and the concentration of aluminum ions.

Cuvinte-cheie
electroflotocoagulare, coloranţi activi şi direcţi, agenţi de dispersie, ape reziduale textile