Substanţele organice în apele Nistrului mijlociu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
288 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-03 16:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574.5:543.3(478) (2)
Ecologie generală şi biodiversitate (204)
Luarea probelor de apă și analiza (30)
SM ISO690:2012
GLADCHI, Viorica; GOREACEVA, Nelli; BUNDUCHI, Elena. Substanţele organice în apele Nistrului mijlociu. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2016, nr. 6(96), pp. 121-125. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Substanţele organice în apele Nistrului mijlociu

CZU: 574.5:543.3(478)
Pag. 121-125

Gladchi Viorica, Goreaceva Nelli, Bunduchi Elena
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2017


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului multianual al variaţiilor temporale şi spaţiale ale substanţelor organice (S.O.) în apele Nistrului, în porţiunea s. Naslavcea – rezervorul de acumulare de la Dubăsari. După particularităţile de formare a regimului Nistrului Mijlociu, sunt evidenţiate două porţiuni ale râului, care se deosebesc prin conţinutul şi tipul S.O., precum şi prin gradul de poluare a apelor Nistrului.

In this paper it is presented the results of the multiannual study of the temporal and spatial variations of the organic substances (O.S.) in the Dniester waters on the portion Naslavcea village - accumulation tank from Dubasari. After peculiarities of the regime formation of the Middle Dniester, are highlighted two portions of the river, which differ in content and type of S.O., as well in the degree of pollution of the Dniester waters.

Cuvinte-cheie
substanţe organice, CCOMn, CCOCr, CBO5, poluarea apelor