Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
352 39
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 22:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.14/.27(478) (1)
Venituri publice (237)
SM ISO690:2012
MANOLE, Tatiana; STRATAN, Alexandru. Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 4(43), pp. 57-64. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461

Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală

CZU: 336.14/.27(478)
Pag. 57-64

Manole Tatiana1, Stratan Alexandru2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2017


Rezumat

The concept of public debt and taxation policy have become interesting even since the eighteenth century, when the classics had seen an increase in public debt through the increase of future taxes. In this article, the authors attempt to find the correlation among public debt, budget deficit and state fiscal policy. The degree of correlation of these macroeconomic financial indicators may be very different, depending on several of possible factors, such as fiscal policy promoted by the state, the country’s economic potential and capacity of the Government to promote a good management of public finances.

Conceptul de datorie publică şi politica de impozitare a trezit interes încă începând cu secolului al XVIII-lea, când clasicii vedeau o creştere a datoriei publice printr-o majorare pe viitor a impozitelor. În articolul de faţă autorii încearcă să găsească corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală a statului. Gradul de corelare dintre aceşti indicatori financiari macroeconomici poate fi foarte diferit, în funcție de o serie de factori posibili, cum ar fi: politica fiscală promovată de stat, potenţialul economic al ţării şi capacitatea Guvernului de a gestiona un management performant al finanţelor publice.

Cuvinte-cheie
datorie publică, politică fiscală, deficit bugetar, produs intern brut,

concept ricardian, concept tradiţional, echilibru bugetar