Cântecul popular, de la monodic-modal la armonic-tonal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
268 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-23 15:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4(498)(091) (1)
Muzică vocală (92)
SM ISO690:2012
MURARU, Aurel. Cântecul popular, de la monodic-modal la armonic-tonal. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), pp. 88-91. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Cântecul popular, de la monodic-modal la armonic-tonal

CZU: 784.4(498)(091)
Pag. 88-91

Muraru Aurel
 
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
 
Proiect:
675121 VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2017


Rezumat

Este unanim recunoscut faptul că apariţia şcolii naţionale de compoziţie a reprezentat o adevărată cotitură, ce a condus la realizarea unui salt de la modal la tonal şi de la monodic la armonic. Liantul dintre cele două etape a fost reprezentat de folclorul muzical, element ce s-a regăsit aproape fără excepţie în creaţiile tuturor compozitorilor de muzică corală a acelei perioade. Pentru a respecta principiile armoniei clasice, deseori se operau modificări la nivelul liniei melodice, fiind considerate mult prea desuete şi exotice tocmai aspectele cele mai originale ale muzicii de provenienţă folclorică.

It is generally recognized that the rise of the national composition school was a turning point, leading to a change from modes to tonality and from monody to harmony. The link between the two stages is the musical folklore, which can be heard almost without exception in the works of all composers of choral music of the period. In order to write following the principles of classic harmony, the melody was often altered, as the most original aspects of folk music were seen as obsolete and too exotic.

Cuvinte-cheie
folclor, armonie,

monodie