Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1266 59
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-13 18:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.316.1 (17)
Electrotehnică (956)
SM ISO690:2012
TOADER, C.; GOLOVANOV, Nicolae; PORUMB, Radu; TRIŞTIU, Ion; BULAC, Constantin; MANDIŞ, Alexandru; TÎRŞU, Mihai. Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 46-54. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070

Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate
CZU: 621.316.1

Pag. 46-54

Toader C.1, Golovanov Nicolae1, Porumb Radu1, Triştiu Ion1, Bulac Constantin1, Mandiş Alexandru1, Tîrşu Mihai2
 
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Proiect:
675121 VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2017


Rezumat

The work is dedicated to calculating electricity losses related to power lines average voltage overhead or underground, which in terms of construction can be three-phase (three or four wire) in unbalanced sinusoidal harmonic, determining energy efficiency indicators (such as positive and negative factors of unbalance) thereof. It examines a case study and argues the results.

Universitatea Politehnica Bucureşti, Bucureşti, România 2Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova Rezumat: Lucrarea este dedicată calculului pierderilor de putere şi energie electrică aferente liniilor electrice de medie tensiune, care din punct de vedere constructiv pot fi aeriene sau subterane, iar din punct de vedere funcţional pot fi trifazate sau monofazate, în regim armonic sinusoidal nesimetric, determinându-se indicatori de eficienţă energetică (ca de exemplu factori de nesimetrie negativă şi pozitivă) ale acestora. Se analizează un studiu de caz şi se argumentează rezultatele obţinute.

Политехнический Университет Бухарест, Бухарест, Румыния 2Институт Энергетики Академии Наук Молдовы, Кишинев, Республика Молдова Аннотация. Работа посвящена расчётам потерь мощности и электрической энергии на распределительных линиях электропередачи средней мощности, которые с точки зрения конструкции могут быть воздушного и подземного исполнения, а функционально – трёхфазные либо однофазные, в несимметричном синусоидальном гармоническом режиме, определяя показатели энергоэффективности (к примеру, показатели положительной и отрицательной асимметрии). Анализируется тематическое исследование, и аргументируются полученные результаты.

Cuvinte-cheie
indicatori de nesimetrie a curenţilor electrici, calculul pierderilor de putere şi energie electrică