Расчет магнитных полей линии электропередачи
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
714 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-22 01:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.013 (3)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ПАЦЮК, В.И.; БЕРЗАН, Владимир; РЫБАКОВА, Галина. Расчет магнитных полей линии электропередачи. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 15-26. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070

Расчет магнитных полей линии электропередачи

CZU: 621.3.013
Pag. 15-26

Пацюк В.И., Берзан Владимир, Рыбакова Галина
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
675121 VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2017


Rezumat

The task of calculation of per unit length parameters of multi-conductor electrical overhead transmission lines has been treated in the paper. The calculation of distribution of electric and magnetic fields has been performed by means of the finite volume method for entire span of the line. The theoretical justification of the method for calculation the parameters of electromagnetic field taking into account the change of the vector of magnetic potential along the line has been given. The problems of electrostatic and magnetostatic for a single electric conductor and unlimited long conductor with current have been solved. For the inner and total inductivities of a single conductor under the current have been obtained relationships and drawn dependences. Dependence between the speeds of light and of electromagnetic wave’s propagation has been presented. Based on the characteristics of distribution of electric and magnetic fields of multi-conductor lines has been provided the method of calculation of the matrix of own and mutual capacitances and inductivities the calculated values of per unit length parameters of compact 110 kV electric line which is in concordance with one of basic physical constant – the speed of light.

În lucrare se examinează problema de calcul a parametrilor lineică a liniilor electrice cu multe conductore. Calculul are la bază determinarea distribuției câmpurilor electrice și magnetice, care se face prin utilizarea metodei volumelor finite pentru deschiderea liniеi. Se prezintă baza teoretică a metodei de calcul a câmpului electromagnetic al liniei, ținând cont de evoluția valorii vectorului potențialului magnetic în linie. S-au soluționat probleme pentru repartiției câmpului electrostatic staționar și a câmpului magnetic al unui conductor infinit. S-au obținut relațiile de calcul pentru componentele inductanței conductorului (internă, externă, inductanța totală) a conductorului. S-a obținut caracteristica de evoluție a vitezei de propagare a câmpului electromagnetic în raport cu viteza luminii în linia electrică în funcție de coraportul parametrilor geometriei spațiului în care se propagă. Pe baza caracteristicilor distribuției câmpurilor electrice și magnetice ale liniei cu multe conductoare s-a propus metoda de calcul a matricelor parametrilor capacitivi și inductivi proprii și mutuli ai liniei compacte cu tensiune de 110 kV, a căror valori sunt în concordanță cu una dintre constantele de bază ale fizicei, deci cu viteza luminii.

Институт энергетики Академии наук Молдовы Кишинев, Республика Молдова Аннотация. В работе рассмотрена задача расчета погонных параметров многопроводных линий электропередач. Расчет распределения электрического и магнитного поля выполнен методом конечных объемов для всего пролета линии. Дано теоретическое обоснование метода расчета параметров электромагнитного поля с учетом изменения векторного магнитного потенциала вдоль линии. Решены задачи электростатики и магнитостатики для отдельного проводника и бесконечно длинного проводника с током. Получены соотношения и построены зависимости внутренней и полной индуктивности для одинокого проводника. Представлена зависимость между скоростью распространения электромагнитной волны в линии электропередачи и скоростью света. На основе характеристик распределения электрического и магнитных полей многопроводных линий приведена методика расчета матриц их собственных и взаимных емкостей и индуктивностей расчетные значения погонных параметров компактной линии с напряжением 110 кВ, которые согласуются с одной из базовых физических констант – скоростью света.

Cuvinte-cheie
многопроводная линия электропередачи, матрица погонных параметров,

магнитное поле

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-50282</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-12-22</cfResPublDate>
<cfVol>32</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>15</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/50282</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Расчет магнитных полей линии электропередачи</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>многопроводная линия электропередачи; магнитное поле; матрица погонных параметров</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The task of calculation of per unit length parameters of multi-conductor electrical overhead transmission lines has been treated in the paper. The calculation of distribution of electric and magnetic fields has been performed by means of the finite volume method for entire span of the line. The theoretical justification of the method for calculation the parameters of electromagnetic field taking into account the change of the vector of magnetic potential along the line has been given. The problems of electrostatic and magnetostatic for a single electric conductor and unlimited long conductor with current have been solved. For the inner and total inductivities of a single conductor under the current have been obtained relationships and drawn dependences. Dependence between the speeds of light and of electromagnetic wave’s propagation has been presented. Based on the characteristics of distribution of electric and magnetic fields of multi-conductor lines has been provided the method of calculation of the matrix of own and mutual capacitances and inductivities the calculated values of per unit length parameters of compact 110 kV electric line which is in concordance with one of basic physical constant – the speed of light. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În lucrare se examinează problema de calcul a parametrilor lineică a liniilor electrice cu multe conductore. Calculul are la bază determinarea distribuției câmpurilor electrice și magnetice, care se face prin utilizarea metodei volumelor finite pentru deschiderea liniеi. Se prezintă baza teoretică a metodei de calcul a câmpului electromagnetic al liniei, ținând cont de evoluția valorii vectorului potențialului magnetic în linie. S-au soluționat probleme pentru repartiției câmpului electrostatic staționar și a câmpului magnetic al unui conductor infinit. S-au obținut relațiile de calcul pentru componentele inductanței conductorului (internă, externă, inductanța totală) a conductorului. S-a obținut caracteristica de evoluție a vitezei de propagare a câmpului electromagnetic în raport cu viteza luminii în linia electrică în funcție de coraportul parametrilor geometriei spațiului în care se propagă. Pe baza caracteristicilor distribuției câmpurilor electrice și magnetice ale liniei cu multe conductoare s-a propus metoda de calcul a matricelor parametrilor capacitivi și inductivi proprii și mutuli ai liniei compacte cu tensiune de 110 kV, a căror valori sunt în concordanță cu una dintre constantele de bază ale fizicei, deci cu viteza luminii. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Институт энергетики Академии наук Молдовы  Кишинев, Республика Молдова  Аннотация. В работе рассмотрена задача расчета погонных параметров многопроводных линий электропередач. Расчет распределения электрического и магнитного поля выполнен методом конечных объемов для всего пролета линии. Дано теоретическое обоснование метода расчета параметров электромагнитного поля с учетом изменения векторного магнитного потенциала вдоль линии. Решены задачи электростатики и магнитостатики для отдельного проводника и бесконечно длинного проводника с током. Получены соотношения и построены зависимости внутренней и полной индуктивности для одинокого проводника. Представлена зависимость между скоростью распространения электромагнитной волны в линии электропередачи и скоростью света. На основе характеристик распределения электрического и магнитных полей многопроводных линий приведена методика расчета матриц их собственных и взаимных емкостей и индуктивностей расчетные значения погонных параметров компактной линии с напряжением 110 кВ, которые согласуются с одной из базовых физических констант – скоростью света. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10556</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1304</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-28010</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10556</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10556-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Patsyuk</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vladimir</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Пацюк</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>В.И.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1304</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1304-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Берзан</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Владимир</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-28010</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-28010-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Rybacova</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Galina</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Рыбакова</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Галина</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>